Nowa norma ISO 9001:2015 - planowane zmiany

Jesteś zaznajomiony z normą ISO 9001:2008 i chciałbyś dowiedzieć się jak różni się nowa wersja ISO 9001:2015 ?

Kurs jest szczególnie wartościowy dla osób indywidualnych zajmujących się planowaniem, wdrażaniem, utrzymywaniem i auditowaniem Systemów Zarządzania Jakością ISO 9001.

Doświadczony trener wyjaśni nową budowę ISO dotyczącą nowych systemów zarządzania, a następnie omówi zasadnicze różnice pomiędzy ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015, wyjąsniając tym samym znaczenie poprawek i zmian zawartych w międzynarodowej normie.
Szkolenie poruszy również kwestie zmiany certyfikacji mające zastosowanie w Twojej firmie. 


Kto jest adresatem szkolenia:

 • Organizacje posiadające certyfikat ISO 9001:2008
 • Organizacje wdrażające SZJ i planujące certyfikację na zgodność z ISO 9001
 • Pełnomocnicy ds. Jakości, Auditorzy, Kierownicy i Właściciele procesów
 • wszyscy zainteresowani praktycznym zastosowaniem normy i lepszym poznaniem jej wymagań

Cele dydaktyczne:

Po ukończeniu szkolenia, uczestnicy będą w stanie:

 • wyjaśnić cel i zastosowanie Załącznika SL i Aneksu 2 do Dyrektyw ISO
 • zidentyfikować główne planowane zmiany w normie ISO 9001 
 • zidentyfikować znaczenie tych zmian dla własnej organizacji
 • komunikować zmiany specyficzne dla Systemu Zarządzania Jakością wynikające z przejścia od ISO 9001:2008 do ISO 9001:2015
 • wyjaśnić ustalone zmiany w certyfikacji BSI

Uzyskane korzyści:

 • zrozumienie wymagań związanych z przejściem (na podstawie Projektu Normy Międzynarodowej) od ISO 9001:2008 do ISO 9001:2015
 • efektywne przygotowanie się do certyfikacji SZJ według wymagań nowej normy ISO 9001:2015
 • ułatwienie prowadzenie auditów wewnętrznych, zewnętrznych i auditów dostawców
 • podniesienie świadomości w zakresie zarządzania jakością
 • ułatwienie wdrożenia SZJ
 • wskazanie sposobów optymalizacji SZJ
 • wymiana doświadczeń
 • optymalne przygotowanie się uczestników do  zaawansowanych kursów jak np. „Auditor Wiodący Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001 (Akredytacja IRCA A17070)"

Szkolenie obejmuje:

 • materiały szkoleniowe
 • lunch, lekkie posiłki
 • certyfikat