Zarządzanie procesami wg ISO 9001. Szkolenie dedykowane - wycena indywidualna

Zarządzanie procesami wg ISO 9001 - identyfikowanie, mapowanie, dokumentowanie, zarządzanie oraz doskonalenie procesów Kurs ten przedstawia najlepsze zasady identyfikowania procesów i ich powiązań. Skupia się na dostarczeniu wiedzy, jak w prosty i niebiurokratyczny sposób udokumentować wymagania normy ISO 9001. Podczas kursu prezentujemy w oparciu o ćwiczenia i pracę w grupach jak funkcjonuje udokumentowany system zarządzania jakością spełniający wymagania ISO 9001.

Skontaktuj się z nami, aby otrzymać ofertę:
szkolenia@bsigroup.com
tel. (22) 330 61 84, (22) 330 61 88

Zakres merytoryczny szkolenia:

 • Podstawowe zasady tworzenia i nadzoru nad dokumentami
 • Zawartość merytoryczna i forma dokumentacji SZJ
 • Identyfikacja i mapowanie procesów
 • Identyfikacja procesów i ich wzajemne powiązania
 • Analiza przykładowego zbioru dokumentów SZJ łącznie z Księgą i Polityką Jakości
 • Konstruowanie mierzalnych celów jakościowych
 • Doskonalenie dokumentacji systemowej
 • Wyznaczanie wskaźników mierzalności procesów (w tym zadowolenia klientów)
 • Zarządzanie procesem doskonalenia

Uczestnicy:

Kurs jest przeznaczony dla wszystkich, którzy rozpoczynają etap dokumentowania, wdrażania i doskonalenia systemu zarządzania jakością (SZJ) według ISO 9001.

Korzyści:

Uzyskana podczas kursu wiedza i przekazane uczestnikom informacje:

 • Podniosą świadomość w zakresie zarządzania jakością
 • Umożliwią tworzenie własnej dokumentacji SZJ w oparciu o analizę dokumentacji przykładowej firmy
 • Wskażą sposoby optymalizacji dokumentowania SZJ,
 • Pozwolą na zminimalizowanie zbiorów dokumentów dotyczących zarządzania firmą z ukierunkowaniem na jakość
 • Ułatwią wdrożenie SZJ
 • Umożliwią Organizacji efektywne przygotowanie się do certyfikacji SZJ według wymagań normy ISO 9001

 

Pozostałe informacje:

Czas trwania: 2 dni

Skontaktuj się z nami, aby otrzymać ofertę:
szkolenia@bsigroup.com
tel. (22) 330 61 84, (22) 330 61 88