Warsztaty doskonalące auditorów ISO 9001. Szkolenie dedykowane - wycena indywidualna

Ten dwudniowy kurs daje wiedzę niezbędną dla podniesienia efektywności auditów w organizacji. Uczestnicy poznają najnowsze techniki i praktyki auditowania w oparciu o wiedzę i doświadczenia naszych auditorów, z uwzględnieniem wymagań normy ISO 19011. Uczestnikom szkolenia zostaną zaprezentowane sposoby zarządzania planami auditów uwzględniając ważność procesów, status i wyniki poprzednich auditów oraz analizę danych. Zajęcia udoskonalą techniki prowadzenia auditów, oceniania i raportowania ich wyników oraz oceniania skuteczności działań korygujących w podejściu procesowym z uwzględnieniem rozwoju biznesu.

Skontaktuj się z nami, aby otrzymać ofertę:
szkolenia@bsigroup.com
tel. (22) 330 61 84, (22) 330 61 88 

Zakres merytoryczny szkolenia:

 • Zrozumienie wymagań normy ISO 9001 oraz odbiurokratyzowane podejście do procesu auditu: podejście proste i praktyczne

 • Planowanie i przygotowanie auditu

 • Odpowiedzialności, kwalifikacje, wiedza i umiejętności auditora

 • Przygotowanie listy kontrolnej

 • Prowadzenie auditu

 • Sprawozdania z auditu i przedstawianie niezgodności

 • Działania poauditowe

Uczestnicy:

 • Auditorzy realizujący audity pierwszej i drugiej strony
 • Personel odpowiedzialny za zarządzanie planem auditów
 • Osoby chcące doskonalić techniki auditowania w podejściu biznesowym
 • Ubiegający się o certyfikat Auditora Wiodącego IRCA

Uczestnicy:

 • Ocena ciągła postępów uczestnika na etapie wiedzy teoretycznej i praktycznej
 • Zaliczenie sprawdzianu pisemnego
 • Uczestnikom, którzy pozytywnie zaliczą ćwiczenia i egzamin, zostanie wydany certyfikat ukończenia warsztatów doskonalących auditorów według IS0 9001

Korzyści:

 • Kurs przygotowuje do profesjonalnego prowadzenia auditów w organizacji: badania skuteczności i doskonalenia systemu zarządzania, identyfikacji luk w procesach,a także weryfikacji mierników procesów dla realizacji celów biznesowych
 • Inspiruje do kreowania i wdrażania nowych rozwiązań we własnych organizacjach w wyniku wymiany doświadczeń oraz dobrych praktyk prowadzenia biznesu

Kurs składa się z praktycznych ćwiczeń uzupełnianych niezbędną dawką teorii. Praktycy z wieloletnim doświadczeniem auditorskim będą zapoznawać uczestników z najlepszymi technikami prowadzenia auditów przy zastosowaniu podejścia procesowego i zarządzania poprzez cele.

 

Pozostałe informacje:

Czas trwania: 2 dni

Skontaktuj się z nami, aby otrzymać ofertę:
szkolenia@bsigroup.com
tel. (22) 330 61 84, (22) 330 61 88