Praktyczna interpretacja wymagań norm ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS

ZAKRES MERYTORYCZNY SZKOLENIA:

 • podniesienie świadomości w zakresie istoty i znaczenia skutecznego zarządzania
 • poznanie wymagań normy ISO 9001:2008 od praktycznej strony
 • podniesienie świadomości w zakresie zarządzania jakością
 • Podstawowe tematy dotyczące zarządzania środowiskowego - zagadnienia związane
  z przepisami oraz wpływami na środowisko
 • wymagania ISO 14001 od praktycznej strony
 • wprowadzenie do systemów zarządzania BHP oraz koncepcja „kultury BHP”
 • wymagania OHSAS 18001 od praktycznej strony
 • Podejście procesowe na przykładach - mapowanie procesów
 • podsumowanie szkolenia
 • rozumieć i stosować terminy i definicje stosowane w normie

Kto jest adresatem szkolenia:

Kurs jest przeznaczony dla:

 • Pełnomocników ds. Jakości, Auditorów,
 • Kierowników i Właścicieli procesów
 • oraz wszystkich zainteresowanych praktycznym zastosowaniem normy i lepszym poznaniem jej wymagań.

Termin szkolenia: 24-26 czerwiec 2015

3-dniowe szkolenia w Hotelu JASKÓŁKA

Cena szkolenia 1 500 zł netto

Cena szkolenia 1300 zł netto * min 15 osób zgłoszonych

Szkolenie obejmuje:

 • certyfikat
 • materiały szkoleniowe
 • wyżywienie
 • zakwaterowanie od godziny 17.00 dnia poprzedzającego rozpoczęcie szkolenia.