Pełnomocnik systemu zarządzania jakością wg ISO 9001. Szkolenie dedykowane - wycena indywidualna

Przedstawiciel najwyższego kierownictwa to ogromnie ważna funkcja w systemie. Świadomość swojej roli i zadań do wypełnienia jest tajemnicą sukcesu każdego Pełnomocnika. Jak sobie radzić z wdrożeniem, utrzymywaniem i doskonaleniem systemu? Codzienne wyzwania Pełnomocnika to temat, który nasze szkolenie pozwoli poznać i zrozumieć.


Zakres merytoryczny szkolenia:

 • TQM – filozofia i zasady zarządzania,
 • Podejście procesowe i systemowe w zarządzaniu,
 • Wymagania normy ISO 9001 z punktu widzenia Pełnomocnika SZJ,
 • Rola i zadania Pełnomocnika SZJ,
 • Organizacja kierowniczego przeglądu zarządzania,
 • Programowanie i dokumentowanie auditów wewnętrznych w SZJ,
 • Dokumentowanie niezgodności,
 • Monitorowanie, pomiary i analiza danych w pracy Pełnomocnika SZJ,
 • Sylwetka Pełnomocnika SZJ.

Korzyści:

Dokładnie przeszkolony Pełnomocnik  SZJ cechuje się umiejętnościami:

 • zidentyfikowania i zrozumienia wymagań normy w praktyce,
 • planowania działań umożliwiających utrzymywanie i doskonalenie systemu,
 • programowania auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością,
 • raportowania najwyższemu kierownictwu i inicjowania działań doskonalących.

Uczestnictwo w szkoleniu otwartym daje szerszy pogląd na pracę Pełnomocnika w organizacjach o różnym profilu działalności i złożoności oraz umożliwia wymianę doświadczeń, co może skutkować przeniesieniem najlepszych praktyk do Twojej organizacji.

Ocena uczestników:

Ocena uczestników:

Szkolenie kończy się egzaminem pisemnym, będącym podstawą do wystawienia certyfikatu ukończenia kursu Pełnomocnika SZJ.


Informacje dodatkowe:

Szkolenie kładzie nacisk na praktyczne poznanie roli Pełnomocnika. Składa się z wykładów oraz ćwiczeń, w trakcie których uczestnicy trenują wykorzystanie poznanych metod wdrożenia, utrzymania i doskonalenia systemu, z którymi na co dzień zmaga się Pełnomocnik SZJ.


Czas trwania: 2 dni

Skontaktuj się z nami, aby otrzymać ofertę:
szkolenia@bsigroup.com
tel. (22) 330 61 84, (22) 330 61 88