Analiza ryzyka wg wymagań normy ISO 9001:2015

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom gruntownej wiedzy z zakresu zarządzania ryzykiem. W trakcie szkolenia uczestnicy zostaną zapoznani z ideą oraz najpopularniejszymi modelami zarządzania ryzykiem. Uczestnicy kursu zdobędą wiedzę na temat wytycznych normy ISO 31000, a także dobrych praktyk w zakresie ich implementacji. Podczas wykładów oraz praktycznych ćwiczeń warsztatowych zdobędą umiejętności związane zarówno z budową metodyki jak i przeprowadzeniem identyfikacji, analizy, oceny i postępowania z ryzykiem.


Kto jest adresatem szkolenia:

 • wszystkie osoby odpowiedzialne za nadzorowanie, utrzymywanie i doskonalenie systemu zarządzania jakością,
 • wszystkie osoby zainteresowane wdrożeniem i doskonaleniem metod identyfikacji i analizy ryzyka w działalności organizacji,
 • pełnomocnicy systemu zarządzania jakością,
 • szkolenie skierowane jest do wszystkich osób odpowiedzialnych za nadzorowanie utrzymywanie i doskonalenie systemu zarządzania jakością, zainteresowanych wdrożeniem oraz doskonaleniem metod oceny i analizy ryzyka.
Szkolenie jest oparte na prezentacjach multimedialnych wzbogaconych o liczne warsztaty praktyczne oraz studia przypadku. Zarówno jako przykłady rzeczywistych sytuacji z polskich i zagranicznych organizacji jak również opisy symulowanych sytuacji.

Czego się nauczę?

 1. Podstawy zarządzania ryzykiem - terminologia oraz definicje zarządzania ryzykiem,
 2. Wymagania normy ISO 9001:2015 dla zarządzania ryzykiem,
 • Implementacja wymagań normy w praktyce,

3. Proces zarządzania ryzykiem (identyfikacja, kryteria oceny, analiza i ewaluacja)

 • Określenie kontekstu oceny ryzyka w systemie zarządzania jakością,
 • Identyfikacja ryzyka,
 • Analiza ryzyka (dobre praktyki analizy ryzyka, macierz ryzyka) 
 • Ewaluacja ryzyka 
 • Ocena ryzyka,
 • Planowanie postępowania z ryzykiem,
 • Ocena skuteczności w aspekcie podjętych działań ukierunkowanych na minimalizację ryzyka w procesach systemu zarządzania jakością (dobre praktyki analizy ryzyka, macierz ryzyka) 

4. Monitorowanie i przegląd ryzyka

5. Dokumentowanie procesu zarządzania ryzykiem

6. Przegląd i doskonalenie systemu zarządzania ryzykiem.

Szkolenie obejmuje:

 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat
 • poczęstunek i lunch

Miejsce szkolenia: Warszawa