Analiza ryzyka wg wymagań normy ISO 9001:2015

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom gruntownej wiedzy z zakresu zarządzania ryzykiem. W trakcie szkolenia uczestnicy zostaną zapoznani z ideą oraz najpopularniejszymi modelami zarządzania ryzykiem. Uczestnicy kursu zdobędą wiedzę na temat wytycznych normy ISO 31000, a także dobrych praktyk w zakresie ich implementacji. Podczas wykładów oraz praktycznych ćwiczeń warsztatowych zdobędą umiejętności związane zarówno z budową metodyki jak i przeprowadzeniem identyfikacji, analizy, oceny i postępowania z ryzykiem.

ISO 9001

Kto jest adresatem szkolenia:

 • wszystkie osoby odpowiedzialne za nadzorowanie, utrzymywanie i doskonalenie systemu zarządzania jakością,
 • wszystkie osoby zainteresowane wdrożeniem i doskonaleniem metod identyfikacji i analizy ryzyka w działalności organizacji,
 • pełnomocnicy systemu zarządzania jakością,
 • szkolenie skierowane jest do wszystkich osób odpowiedzialnych za nadzorowanie utrzymywanie i doskonalenie systemu zarządzania jakością, zainteresowanych wdrożeniem oraz doskonaleniem metod oceny i analizy ryzyka.
Szkolenie jest oparte na prezentacjach multimedialnych wzbogaconych o liczne warsztaty praktyczne oraz studia przypadku. Zarówno jako przykłady rzeczywistych sytuacji z polskich i zagranicznych organizacji jak również opisy symulowanych sytuacji.

Czego się nauczę?

 1. Podstawy zarządzania ryzykiem - terminologia oraz definicje zarządzania ryzykiem,
 2. Wymagania normy ISO 9001:2015 dla zarządzania ryzykiem,
 • Implementacja wymagań normy w praktyce,

3. Proces zarządzania ryzykiem (identyfikacja, kryteria oceny, analiza i ewaluacja)

 • Określenie kontekstu oceny ryzyka w systemie zarządzania jakością,
 • Identyfikacja ryzyka,
 • Analiza ryzyka (dobre praktyki analizy ryzyka, macierz ryzyka) 
 • Ewaluacja ryzyka 
 • Ocena ryzyka,
 • Planowanie postępowania z ryzykiem,
 • Ocena skuteczności w aspekcie podjętych działań ukierunkowanych na minimalizację ryzyka w procesach systemu zarządzania jakością (dobre praktyki analizy ryzyka, macierz ryzyka) 

4. Monitorowanie i przegląd ryzyka

5. Dokumentowanie procesu zarządzania ryzykiem

6. Przegląd i doskonalenie systemu zarządzania ryzykiem.

Szkolenie obejmuje:

 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat
 • poczęstunek i lunch

Miejsce szkolenia: Warszawa

Szkolenia online

1450 zł + VAT • 16 godzin szkolenia online

Zarejestruj się na szkolenie online >

Czym jest Connected Learning Live

Connected Learning Live (CLL) to idealna alternatywa dla typowego podejścia klasowego. Przeznaczona dla profesjonalistów, którzy nie mają czasu na podróż, nie chcą nadwyrężać swojego budżetu lub po prostu wolą wygodę uczestnictwa w kursie online.