Wprowadzenie do Systemu Zarządzania Ciągłością Działania ISO 22301

Spodziewaj się niespodziewanych wydarzeń i stwórz plan zgodnie z systemem zarzadzania ciągłością działania ISO 22301. Zobacz, jak możesz zaadaptować normę w swojej organizacji, aby zarządzać ryzykiem, które zagraża płynnemu prowadzeniu biznesu i zapewnić mu przetrwanie przez różne nawałnice.


Czym jest norma zarządzania ciągłością działania ISO 22301?

ISO 22301 to międzynarodowa norma dotycząca zarządzania ciągłością biznesową, która powstała na podstawie brytyjskiego standardu BS 25999. Jej celem jest prawidłowa polityka ciągłości działania i ochrona firm przed potencjalnymi zakłóceniami działalności.Przyczynami zakłóceń mogą być: ekstremalne warunki pogodowe, pożar, powódź, klęski żywiołowe, kradzieże, problemy informatyczne, choroby pracowników oraz ataki terrorystyczne. System zarządzania ISO 22301 pomaga określić zagrożenia charakterystyczne dla Państwa biznesu oraz krytyczne funkcje biznesowe, podlegające tym zagrożeniom. Pozwala on także wcześniej zaplanować, co zrobić, by firma nie musiała wstrzymać działalności.


Jakie są korzyści daje polityka ciągłości działania oraz zarządzanie ciągłością zgodnie z ISO 22301?

  • Identyfikacja i zarządzanie bieżącymi i przyszłymi zagrożeniami dla Twojej firmy.
  • Aktywne podejście do minimalizowania negatywnych skutków incydentów.
  • Utrzymanie działania procesów o charakterze krytycznym w chwilach kryzysowych.
  • Minimalizowanie czasów przestoju podczas incydentów i skracanie powrotu do stanu pełnego funkcjonowania.
  • Okazywanie klientom, dostawcom oraz wymogom przetargowym swej odporności na sytuacje kryzysowe.


Associate Consultant Programme

/globalassets/LocalFiles/pl-pl/Global/120x90/Intro-images-125x90-ACP-logo.jpg

Dzięki Associate Consultant Programme uzyskać można dodatkowe wsparcie i doradztwo, jak zdobyć certyfikację. Możemy skontaktować Państwa z ponad 200 członkami programu z Wielkiej Brytanii, oferującymi usługi doradztwa specjalistycznego, niezależnego od BSI.


Szkolenia pozwalające rozpocząć proces certyfikacji ISO 22301

Norma ciągłości biznesowej ISO 22301 może znaleźć zastosowanie w firmach bez względu na ich wielkość i branżę, a nasze szkolenia są zaprojektowane tak, aby odpowiadały potrzebom wszystkich uczestników.


Dlaczego BSI?

Ponad 100 lat temu staliśmy się pionierami w dziedzinie norm, a dzisiaj cieszymy się pozycją lidera na tym rynku. Do grona naszych Klientów należy ponad 80 000 organizacji ze 182 krajów - od największych światowych marek po małe, ambitne firmy. Nie tylko oceniamy, na ile dobrze spełniają Państwo wymagania norm, BSI jest firmą, która stworzyła osiem z dziesięciu najważniejszych światowych norm dotyczących systemów zarządzania. Podstawą naszej działalności jest wiedza, jaką tworzymy i jaką dzielimy się z naszymi klientami - szkolimy globalnie zespoły pracowników w kierunku ich stosowania i zwiększania efektywności.

W BSI dążymy do doskonałości, zapewniając naszym klientom sukces za pośrednictwem norm. Umożliwamy firmom efektywniejsze działanie, zarządzanie ryzykiem i osiąganie zrównoważonego wzrostu gospodarczego. Zapewniamy niepowtarzalne połączenie komplementarnych produktów i usług zarządzanych w ramach naszych trzech modeli biznesowych obejmujących wiedzę, pewność i zgodność.

Nasza wiedza może odmienić Twoją organizację.