ISO 22301 Korzyści normy

Jakie są przewidywane korzyści płynące z ISO 22301?

Zarządzanie Ciągłością Działania za pomocą systemu ISO 22301 pomaga w sprawnym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa i przynosi realne korzyści.

Norma przyczynia się do ograniczenia częstotliwości i negatywnych skutków wystąpienia zakłóceń.

Zgodnie z opinią naszych klientów wdrożenie i przyjęcie Systemu Zarządzania Ciągłością Działania przynosi wiele istotnych korzyści, takich jak:

 

• Identyfikacja i zarządzanie bieżącymi i przyszłymi zagrożeniami dla Twojej firmy

• Aktywne podejście do minimalizowania wpływu incydentów

• Działanie funkcji o charakterze krytycznym w chwilach kryzysowych

• Minimalizowanie czasów przestoju podczas incydentów i skracanie powrotu do stanu pełnego funkcjonowania

• Okazywanie klientom, dostawcom oraz wymogom przetargowym odporności organizacji na sytuacje kryzysowe


Uzyskaj więcej informacji lub bezpłatną wycenę wypełniając poniższy formularz.