ISO 22000 Wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności

Norma ISO 22000 to System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności (SZBŻ) uznawanym na arenie międzynarodowej za szereg najlepszych praktyk, posiadający zaawansowaną strukturę. ISO 22000 pomaga organizacjom dostarczać bezpieczną żywność, jak również proaktywnie udoskonalać swój SZBŻ.

W trakcie szkolenia uczestnicy dowiedzą się jak przeprowadzać przegląd podstawowy sytuacji, w jakiej znajduje się organizacja oraz jak wdrażać kluczowe założenia normy ISO 22000. Za pomocą uporządkowanego podejścia krsanci zdobędą wiedzę jak opracować plan wdrożenia, przygotować niezbędne dokumenty oraz jak monitorować Plan SZBŻ.

Przed rozpoczęciem kursu uczestnicy powinni posiadać szeroką wiedzę z zakresu normy ISO 22000, oraz znać kluczowe zasady działania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności. W innym przypadku, zalecamy ukończenie szkolenia z zakresu Wymagań ISO 22000, ponieważ niniejsze szkolenie nie obejmuje obszaru wymagań.

ISO 22000

Kto jest adresatem szkolenia:

Wszystkie osoby zaangażowane w planowanie, wdrażanie, utrzymywanie, nadzorowanie lub przeprowadzanie auditu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności ISO 22000.

Nasze unikalne podejście do szybkiego uczenia się pozwala na przyspieszenie procesu przyswajania wiedzy oraz pozwala na uzyskanie umiejętności niezbędnych do wykorzystywania pozyskanej wiedzy.

Czego się nauczę?

Szkolenie obejmuje realizuje następujące założenia:

Wiedza

• Rozpoznawanie standardowej struktury procesu wdrażania normy ISO 22000 w następstwie cyklu PDCA

• Interpretowanie kluczowych założeń i wymagań normy ISO 22000 z punktu widzenia procesu wdrażania

• Identyfikowanie korzyści dla własnej organizacji w związku z wdrożeniem skutecznego SZBŻ

Umiejętności

• Prowadzenie przeglądu podstawowego aktualnej sytuacji organizacji w odniesieniu do normy ISO 22000

• Wdrażanie kluczowych założeń ISO 22000

• Wdrażanie kluczowych wymagań ISO 22000

Jak skorzystam?

Szkolenie pomoże:

  • Zapoznać się ze standardową strukturą procesu wdrażania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności (SZBŻ). Będzie stanowić bazę do procesu wdrażania systemu w organizacji i z całą pewnością przyniesie korzyści w tym zakresie
  • Rozpoznawać, gdzie być może konieczne będą pewne poprawki w strukturze wdrażania, tak aby uwzględnić szczególną sytuację organizacji oraz poczynione dotychczas postępy
  • Zwiększyć wiedzę o kluczowej idei oraz wymaganiach normy ISO 22000, z punktu widzenia procesu wdrażania
  • Zdobyć umiejętność samodzielnego przeprowadzania przeglądu podstawowego aktualnej sytuacji w organizacji w odniesieniu do normy ISO 22000, jak również dowiedzieć się jak wdrożyć kluczowe założenia i wymagania ISO 22000

Proces zdobywania wiedzy w trakcie szkolenia będzie oparty o podejście aktywne, zorientowane na uczestnika. Pomoże to dzielić się wiedzą i doświadczeniami z innymi uczestnikami szkolenia; stosować w praktyce zdobyte wiadomości i będzie skutkować  lepszym zapamiętywaniem i skuteczniejszym stosowaniem w organizacji.

Szkolenie obejmuje:

  • materiały szkoleniowe
  • certyfikat
  • poczęstunek i lunch

Miejsce szkolenia: Warszawa

Szkolenie prowadzone jest w języku polskim.
Prezentacja oraz materiały pomocnicze są w wersji oryginalnej (w j. angielskim).

Szkolenia online

1390 zł + VAT • 16 godzin szkolenia online

Zarejestruj się na szkolenie online >

Czym jest Connected Learning Live

Connected Learning Live (CLL) to idealna alternatywa dla typowego podejścia klasowego. Przeznaczona dla profesjonalistów, którzy nie mają czasu na podróż, nie chcą nadwyrężać swojego budżetu lub po prostu wolą wygodę uczestnictwa w kursie online.