System HACCP wg
Codex Alimentarius

OPIS SZKOLENIA:

Codex Alimentarius wprowadza - Zasady Ogólne Higieny Żywności w całym łańcuchu żywieniowym-, w celu zagwarantowania, że żywność jest bezpieczna i wysokiej jakości, zaleca metodę HACCP, jako środek służący zapewnieniu bezpieczeństwa żywności, wskazuje sposoby wdrożenia tych zasad, dostarcza wskazówki związane z organizacją procesów, w celu wzmocnienia realizacji wymogów higienicznych.

Szkolenie 2 dniowe


Kto jest adresatem szkolenia:

 • szefowie produkcji, kuchni, piekarni, ciastkarni, pizzerii, hurtowni, sklepu itp.
 • członkowie Zespołu ds. HACCP
 • pracownikcy produkcji
 • magazynierzy surowców i wyrobu gotowego
 • laboranci zapewnienia jakości
 • auditorzywewnętrznych systemu HACCP
 • technolodzy żywności

Kurs uczy jak:

Opracować niezbędną dokumentację HACCP
- instrukcje dobrej praktyki higienicznej 
- instrukcje dobrej praktyki produkcyjnej 
- procedury systemowe 

Przeprowadzać analizę zagrożeń
- opracowanie specyfikacji jakościowych surowców,
  opakowań, wyrobów gotowych
- opracowanie schematu  procesu technologicznego
- przeprowadzenie identyfikacji zagrożeń biologicznych,
  chemicznych i fizycznych 
- przeprowadzenie oceny ryzyka 
- opracowanie zasad monitorowania CCP
- opracowanie działań korygujących
- opracowanie zasad zapisów z monitorowania 
- określenie odpowiedzialności i uprawnień

Korzyści dla Państwa organizacji:

 • poznanie systemu HACCP jako metody wspierającej dostarczenie konsumentowi bezpiecznej żywności
 • spełnienie wymagań prawnych
 • poprawa wizerunku firmy
 • zdobycie nowych klientów

Zawartość merytoryczna szkolenia:

 • przedstawienie informacji na temat wymagań ustawowych związanych z bezpieczeństwem żywności
 • przedstawienie wymagań Codex Alimentarius
 • poznanie zasad opracowywania dokumentacji  i zapisów systemu HACCP 
 • przedstawienie przykładowych wzorów formularzy do wykorzystania przez uczestników kursu