HACCP - Analiza i ocena zagrożeń oraz wyznaczanie i monitorowanie krytycznych punktów kontroli dla branży przemysłowej. Szkolenie dedykowane - wycena indywidualna

Niniejszy kurs skupiony jest na omówieniu zasad systemu HACCP oraz podaniu wskazówek do opracowania analizy i oceny zagrożeń dla produktów przemysłowych. Celem proponowanego szkolenia jest wsparcie merytoryczne i praktyczne pracy związanej z zapewnieniem bezpiecznych produktów i podnoszeniem świadomości personelu w zakresie jakości.

Skontaktuj się z nami, aby otrzymać ofertę:
szkolenia@bsigroup.com
tel. (22) 330 61 84, (22) 330 61 88 


Zakres merytoryczny szkolenia:

 • Wprowadzenie
 • Wymagania Systemu HACCP (ang. Hazard Analysis and Critical Control Points) tj. Systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli
 • Etapy budowy Systemu HACCP
 • Inwentaryzacja zagrożeń, analiza zagrożeń i ocena ryzyka - ustalenie CCP; określenie limitów dla CCP - zgodnie z założeniami systemu HACCP
 • Omówienie zasad monitorowania CCP oraz określania działań zapobiegawczych i korygujących dla CCP
 • Omówienie dokumentacji wymaganej przez System HACCP
 • Omówienie zasad weryfikacji, aktualizacji i doskonalenia funkcjonującego systemu
 • Informacje praktyczne i wskazówki dotyczące analizy ryzyka i oceny zagrożeń
 • Podsumowanie szkolenia

Uczestnicy:

Kurs jest przeznaczony dla: osób odpowiedzialnych za jakość i bezpieczeństwo produktów oraz Szefa Zespołu HACCP i członków Zespołu HACCP.

Korzyści:

Uzyskana podczas kursu wiedza i przekazane uczestnikom informacje:

 • podniosą świadomość w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i jakością produktów,
 • umożliwią lepsze zrozumienie wymagań normy: ISO 22000:2005,
 • wskażą zagrożenia dla bezpieczeństwa i jakości produktów,
 • ułatwią wdrożenie HACCP,
 • ułatwią prowadzenie auditów wewnętrznych, zewnętrznych i auditów dostawców,
 • umożliwią organizacji efektywne przygotowanie się do spełnienia wymagań klientów,
 • umożliwią dostosowanie się dostawców i podwykonawców do wymagań klientów sieciowych,
 • pozwolą na wymianę doświadczeń.

Czas trwania kursu: 1 dzień

Skontaktuj się z nami, aby otrzymać ofertę:
szkolenia@bsigroup.com
tel. (22) 330 61 84, (22) 330 61 88