Lean Six Sigma

Lean Six Sigma

Uzyskanie poprawy jakości poprzez wyeliminowanie błędów i strat

Uzyskanie poprawy jakości poprzez wyeliminowanie błędów i strat

Red Overlay
Lean Six Sigma
Lean Six Sigma
Red Overlay

Czym jest norma ISO 13053 Lean Six Sigma?

Przyczyną opracowania metody Lean Six Sigma jest chęć doskonalenia biznesu i poprawa jakości poprzez wyeliminowanie błędów i strat.

Uproszczenie procesów biznesowych i redukcja kosztów, uzyskiwanie wyników szybciej i lepiej oraz zwiększona satysfakcja klienta dzięki Lean Six Sigma.

Six Sigma to takie podejście do ulepszania biznesu, które koncentruje się na redukcji zmienności wszystkich procesów pracy. Zmienności te wynikają z niepożądanych efektów ubocznych, do których należą wady czy nieefektywność działań. Wiele z wiodących, światowych firm przyjęło to podejście do doskonalenia biznesu. Systematyczna redukcja zmienności prowadzi do wysokiej jakości procesów, które z kolei przekładają się na zadowolenie klientów i wzrost zysków.


Projektowanie dla Six Sigma

Metoda stosowana w celu zapewnienia innowacyjności i solidności opracowywanych produktów, spełniających wszystkie wymagania naszych klientów poprzez spójną funkcyjność. Idealnym rozwiązaniem jest połączenie potężnych metodologii Six Sigma z istniejącą technologią i procesem opracowywania produktu, dzięki czemu uzyskuje się szybkie, efektywne wprowadzanie nowych produktów.


Operacyjna Six Sigma

Operational Six Sigmastosowana jest w środowisku produkcyjnym do zmniejszania zróżnicowania wyników procesu, co osiąga się poprzez zastosowanie strukturalnego procesu poprawy (DMAIC). Ponieważ klient znajduje się w centrum uwagi, działania nad udoskonaleniami koncentrują się na tych obszarach, które dadzą największe korzyści w postaci jego satysfakcji.


Six Sigma dla transakcji

Six Sigma dla transakcji stosuje się do redukcji zróżnicowania w procesach administracyjnych lub związanych z usługami. Wspólnym celem projektów transakcyjnych jest skrócenie czasu przetwarzania, co powoduje wzrost zadowolenia klientów i znaczne poprawienie efektywności.


Szkolenia z Lean Six Sigma

Wszystkie szkolenia prowadzone przez BSI stosują techniki przyspieszonego uczenia, obejmujące połączenie wykładów, warsztatów i sesji interaktywnych, co zapewnia pełne zrozumienie tematu. Oferujemy szkolenia dedykowane, które mogą zostać dostosowane do potrzeb organizacji.


Zapytaj nas o proces certyfikacji, analizę luk, audity dedykowane, audity zdalne

Wyślij zapytanie o naszą ofertę certyfikacyjną w zakresie standardów ISO, auditów dopasowanych do potrzeb klienta, analizy luk i bezpłatnych wycen. Podaj kluczowe dane, byśmy mogli dopasować ofertę do wymagań Twojej organizacji. Nasi specjaliści odpowiedzą na Twoje zgłoszenie najszybciej jak to możliwe. Zapraszamy!