System HACCP wg Codex Alimentarius

Codex wprowadza  Zasady Ogólne Higieny Żywności w całym łańcuchu żywieniowym, aby zapewnić, że pożywienie jest bezpieczne i odpowiednie do żywienia ludzi, zaleca metodę HACCP, jako środek służący zapewnieniu bezpieczeństwa żywności, wskazuje sposoby wdrożenia tych zasad, dostarcza wskazówki do konkretnego procesu, materiałów w celu wzmocnienia wymogów higienicznych.


Dwudniowy kurs uczy jak:

 • Opracować Program Higieniczny: 
  - instrukcje dobrej praktyki higienicznej 
  - instrukcje dobrej praktyki produkcyjnej 
  - procedury systemowe 
 • Przeprowadzać analizę zagrożeń
  -  opracowanie specyfikacji jakościowych surowców, opakowań, wyrobów
     gotowych 
  -  opracowanie schematu  procesu technologicznego
  -   przeprowadzenie identyfikacji zagrożeń biologicznych, chemicznych
      i fizycznych 
  -   przeprowadzenie oceny ryzyka 
  -  opracowanie zasad monitorowania CCP
  -  opracowanie działań korygujących
  -  opracowanie zasad zapisów z monitorowania 
  -  określenie odpowiedzialności i uprawnień

Zawartość merytoryczna kursu:

 • przedstawienie wymagań ustawowych PL i UE
 • przedstawienie wymagań Codex Alimentarius
 • poznanie zasad opracowywania dokumentacji  i zapisów systemu HACCP 
 • przedstawienie wzoru dokumentacji z zakresu produkcji uczestnika kursu

Warsztaty:

 • opracowanie instrukcji, procedur
 • opracowanie Planu HACCP
 • opracowanie niezbędnych wzorów zapisów systemowych

Do kogo skierowany jest kurs:

 • szefa produkcji, kuchni, piekarni, ciastkarni, pizzerii, hurtowni, sklepu itp.
 • członków Zespołu ds. HACCP
 • pracowników produkcji
 • magazynierów  surowców i wyrobu gotowego
 • laborantów zapewnienia jakości
 • auditorów wewnętrznych systemu HACCP
 • technologa żywności

Informacje dodatkowe:

Szkolenie ułatwia uczestnikom rozwój umiejętności i wiedzy z zakresu wdrożenia, nadzorowania  i utrzymania   systemu bezpieczeństwa żywności w swojej organizacji.
Uczestnicy otrzymują certyfikat uczestnictwa w kursie

Korzyści dla Państwa organizacji:

 • dostarczenie konsumentowi bezpiecznej żywności
 • spełnienie wymagań prawnych
 • poprawa wizerunku firmy
 • zdobycie nowych klientów
 • wzrost sprzedaży

 

Pozostałe informacje:

Czas trwania: 2 dni