BRC zapewnia Klientów o spełnieniu wymagań bezpieczeństwa żywności

Opracowana została przez British Retail Consortium (BRC), brytyjską organizację handlową, która reprezentuje interesy detalistów. BRC - Międzynarodowa norma bezpieczeństwa żywności ma na celu stworzenie standardu należytej staranności i zatwierdzania dostawców.


Co to jest BRC Bezpieczeństwo Żywności?

Norma ta została przyjęta przez producentów żywności na całym świecie, zwłaszcza przez tych, którzy są dostawcami brytyjskich detalistów. Niezależna certyfikacja trzeciej strony pomaga producentom, właścicielom marek i detalistom w wypełnianiu ich zobowiązań prawnych i ochrony konsumentów. Norma obejmuje kompleksowy zakres obszarów bezpieczeństwa produktu, jak również obowiązki prawne i należytej staranności zarówno u dostawców, jak i detalistów.

Jest szczególnie odpowiednia dla firm będących dostawcami produktów spożywczych dla detalistów w Wielkiej Brytanii, bez względu na sam produkt czy kraj pochodzenia. W większości przypadków certyfikat do normy stanowi warunek wstępny do tego, by być dostawcą dla takich detalistów.Została przyjęta przez organizacje z całego świata._

Głównym wymaganiem normy jest przyjęcie i wdrożenie systemu HACCP, posiadanie udokumentowanego i skutecznego Systemu Zarządzania Jakością oraz środki zakładowej kontroli ochrony środowiska, produktów, procesów i personelu.


Jakie są korzyści?

  • Ulepszenie systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem
  • Okazanie swego przekonania do spełniania norm bezpieczeństwa żywności
  • Zwiększenie zaufania co do jakości i bezpieczeństwa Waszych produktów
  • Upewnienie się, że Wasi dostawcy także przestrzegają dobrych praktyk w kwestiach higieny
  • Monitorowanie systemu w celu osiągnięcia ciągłej poprawy

Dlaczego BSI?

Ponad 100 lat temu staliśmy się pionierami w dziedzinie norm, a dzisiaj cieszymy się pozycją lidera na tym rynku. Do grona naszych Klientów należy ponad 80 000 organizacji ze 182 krajów  - od największych światowych marek po małe, ambitne firmy. Nie tylko oceniamy, na ile dobrze spełniają Państwo wymagania norm , BSI jest firmą, która stworzyła osiem z dziesięciu najważniejszych światowych norm dotyczących systemów zarządzania.  Podstawą naszej działalności jest wiedza, jaką tworzymy i jaką dzielimy się z naszymi klientami - szkolimy globalnie zespoły pracowników w kierunku ich stosowania i zwiększania efektywności.

W BSI dążymy do doskonałości, zapewniając naszym klientom sukces za pośrednictwem norm. Umożliwamy firmom efektywniejsze działanie, zarządzanie ryzykiem i osiąganie zrównoważonego wzrostu gospodarczego. Nasi eksperci walczą z przeciętnością i beczynnością, aby pomóc we wprowdzeniu do kultury organizacji zwyczaju dążenia do doskonałości w działaniu ludzi i produktów.

Nasza wiedza może odmienić Twoją Organizację.