Budowanie systemu analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli (HACCP) wg ISO 22000

Obecnie prawo polskie i unijne wymaga od producentów i firm dystrybuujących żywność, aby wdrożyły system zarządzania bezpieczeństwem żywności (HACCP). Trzydniowy kurs uczy jak dentyfikować zagrożenia i oceniać ryzyko, określać krytyczne punkty kontroli (CCP), ustalać limity (CCP), zasady monitorowania i działania naprawcze w CCP oraz przygotować niezbędną dokumentację.


Zakres merytoryczny szkolenia:

 • Przedstawienie szczegółowe wymagań normy ISO 22000
 • Przedstawienie zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej i Higienicznej
 • Poznanie zasad opracowywania Księgi systemu HACCP wg ISO 22000, procedur, instrukcji, formularzy
 • Określenie metod weryfikacji i aktualizacji systemu

Warsztaty:

 • Sporządzanie schematu technologicznego
 • Opis wyrobu
 • Inwentaryzacja zagrożeń, analiza zagrożeń i ocena ryzyka - ustalenie CCP
 • Ustalenie limitów CCP
 • Ustalenie zasad monitorowania CCP
 • Ustalenie działań naprawczych, zapobiegawczych w CCP
 • Opracowanie procedur systemowych, instrukcji, formularzy

Uczestnicy:

Kurs jest przeznaczony dla przedstawicieli kierownictwa, pełnomocników, właścicieli procesów mających wpływ na bezpieczeństwo żywności.

Korzyści:

 • Dostarczenie konsumentowi bezpiecznej żywności
 • Spełnienie wymagań prawnych
 • Poprawa wizerunku firmy
 • Zdobycie nowych klientów
 • Wzrost stopnia zadowolenia klientów
 • Poprawa jakości dostaw
 • Korzyści marketingowe
 • Wzrost sprzedaży
 • Zmniejszenie kosztów

 

Pozostałe informacje:

Czas trwania: 3 dni