Auditor wiodący systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności wg ISO 22000

Miedzynarodowo rozpoznawana  norma opracowana przez branżę spożywczą dla branży spożywczej. Ta norma zamierza zharmonizować wymagania systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności przez cały łańcuch dostawy żywności. To szkolenie umożliwi Państwu interpretację wymagań normy systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności, aby ułatwić Państwu wdrożenie jej wymagań kiedy wrócicie do swoich organizacji. To szkolenie zapewni Państwu umiejętności i technikę aby  mierzyć skuteczność systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności poprzez audit.


Kto jest adresatem szkolenia:

Uczestnicy, którzy mają wiedzę o normach systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności, auditowaniu i znajomość zasad HACCP. To nie jest obowiązkowe, kurs jest kierowany do osób początkujących w procesie auditowania na zgodność z  ISO 22000, ale uczestnicy powinni mieć profil który ma podstawy bezpieczeństwa żywności.

Korzyści:

Wdrożenie międzynarodowego systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności poprzez cały  biznes i wdrożenie procesów oraz zasad związanych z analizą ryzyka bezpieczeństwa żywności HACCP. Również dalsze zrozumienie roli i odpowiedzialności auditorów oraz auditorów wiodących w kontekście auditów na zgodność z ISO 22000 oraz umiejętność zaplanowania, przygotowania, wykonania i raportowania werbalnego jak i pisemnego o audicie na zgodność z ustalonymi kryteriami.

Struktura kursu:

Struktura kursu:

 • Zrozumienie gdzie ISO 22000 wpasowuje się w systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności,
 • Wprowadzenie i wdrożenie  systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności według 
  ISO 22000,
 • Omówienie roli auditora wiodącego i auditora,
 • Omówienie powiązań krajowych / międzynarodowych / prawodawstwo,
 • Zasady HACCP ‘u oparte o codex alimentarius,
 • Przygotowanie polityki bezpiecznej żywności i praktyki,
 • Planowanie,
 • Wdrożenie i funkcjonowanie,
 • Sprawdzanie i działania korygujące,
 • Walidacja i weryfikacja,
 • Przegląd przez kierownictwo,
 • Planowanie auditu i podejście do niego,
 • Weryfikacja na terenie zakładu  – podejście i techniki,
 • Niezgodności i podejście do nich,
 • Przeprowadzenie  auditu.

 

Pozostałe informacje:

Czas trwania 5 dni