Pierwsze kroki ku certyfikacji BS 11000

Tworzenie korzystanie z takich układów partnerskich, które oferują firmie dodatkowe korzyści. Norma BS 11000 daje know-how, jak najlepiej korzystać na współpracy, dbając o to, byście Państwo zyskali na dzieleniu zasobów, kosztów, okazji i kontaktów. Bez względu na wielkość firmy lub charakter Waszej działalności, norma BS 11000 pozwoli Wam mieć większy wpływ i odnosić większe korzyści.


Czym jest BS 11000 Współdziałanie w relacjach biznesowych?

BS 11000 pozwala na udaną kooperację. Określa ona różne podejścia do współpracy, które okazały się być skutecznymi w firmach o różnej wielkości i prowadzącymi różną działalność. BS 11000 pokazuje, jak nie popaść w znane problemy związane ze słabą komunikacją, określając role i obowiązki oraz tworząc układy partnerskie, które przynoszą firmom wymierne korzyści._


Jakie są korzyści płynące z BS 11000?

  • Kolaboracja biznesowa na najwyższym poziomie
  • Tworzenie z partnerami biznesowymi neutralnej platformy dla wzajemnych korzyści
  • Określanie ról i obowiązków w celu poprawy procesów decyzyjnych
  • Podział kosztów, zasobów i obowiązków
  • Zapewnienie pracownikom większych możliwości rozwoju
  • Budowanie lepszych relacji, prowadzących do szybszego osiągania wyników


Associate Consultant Programme

/globalassets/LocalFiles/pl-pl/Global/120x90/Intro-images-125x90-ACP-logo.jpg

Dzięki Associate Consultant Programme uzyskać można dodatkowe wsparcie i doradztwo, jak zdobyć certyfikację. Możemy skontaktować Państwa z ponad 200 członkami programu z Wielkiej Brytanii, oferującymi usługi doradztwa specjalistycznego, niezależnego od BSI.


Szkolenia pozwalające rozpocząć proces certyfikacji BS 11000

Wspólne relacje biznesowe mogą być dostosowane do wszystkich organizacji, bez względu na ich wielkość i branżę, a nasze szkolenia są zaprojektowane tak, aby odpowiadały potrzebom wszystkich uczestników.


Dlaczego BSI?

Ponad 100 lat temu staliśmy się pionierami w dziedzinie norm, a dzisiaj cieszymy się pozycją lidera na tym rynku. Do grona naszych Klientów należy ponad 80 000 organizacji ze 182 krajów - od największych światowych marek po małe, ambitne firmy. Nie tylko oceniamy, na ile dobrze spełniają Państwo wymagania norm, BSI jest firmą, która stworzyła osiem z dziesięciu najważniejszych światowych norm dotyczących systemów zarządzania. Podstawą naszej działalności jest wiedza, jaką tworzymy i jaką dzielimy się z naszymi klientami - szkolimy globalnie zespoły pracowników w kierunku ich stosowania i zwiększania efektywności.

W BSI dążymy do doskonałości, zapewniając naszym klientom sukces za pośrednictwem norm. Umożliwamy firmom efektywniejsze działanie, zarządzanie ryzykiem i osiąganie zrównoważonego wzrostu gospodarczego. Zapewniamy niepowtarzalne połączenie komplementarnych produktów i usług zarządzanych w ramach naszych trzech modeli biznesowych obejmujących wiedzę, pewność i zgodność.

Nasza wiedza może odmienić Twoją organizację.