BS 11000 dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)

Dzięki inwestycji w normę BS 11000 Państwa firma zwiększy zasięg i wpływ swoich działań. Normę tę można przystosować do przedsiębiorstw każdej wielkości i z każdej branży, pomagając otworzyć nowe możliwości powodujące ich rozwój. Zacznij już dziś inwestować w swój system zarządzania wspólnymi relacjami biznesowymi zgodnie z normą BS 11000.


Kształtowanie BS 11000 pod kątem małych i średnich przedsiębiorstw

Małe i średnie firmy mogą dzięki współpracy z nami osiągnąć tę samą jakość współpracy, co więksi gracze. Wiemy, że Państwa możliwości finansowe i czasowe na wdrożenie normy BS 11000 mogą być bardziej ograniczone, ale znamy również sposoby pokonania tych trudności i ulepszenie Waszych relacji biznesowych. Świadczymy usługi, które mogą być połączone w pakiety i przystosowane indywidualnie, aby pomóc Państwu pokonywać stojące przed Wami trudności, czyli łagodząc złożoność współpracy.Współpracując z nami dowiecie się, jak BS 11000 pomoże Państwu zintegrować sposób Waszej pracy z partnerami biznesowymi, tworząc platformę wspólnych korzyści. Zobaczycie też, o ile łatwiejsze jest podejmowanie decyzji, gdy istnieje struktura raportowania, a wspólnota kosztów i ryzyk - łatwiejsza do zarządzania. Bez względu na wielkość Waszej firmy czy punkt wyjściowy, BS 11000 przyniesie poprawę Waszych relacji biznesowych, prowadząc do szybszego osiągania wyników.Szkolenia pozwalające rozpocząć proces certyfikacji BS 11000

Wspólne relacje biznesowe mogą być dostosowane do wszystkich organizacji, bez względu na ich wielkość i branżę, a nasze szkolenia są zaprojektowane tak, aby odpowiadały potrzebom wszystkich uczestników.


Associate Consultant Programme

/globalassets/LocalFiles/pl-pl/Global/120x90/Intro-images-125x90-ACP-logo.jpg

Dzięki Associate Consultant Programme uzyskać można dodatkowe wsparcie i doradztwo, jak zdobyć certyfikację. Możemy skontaktować Państwa z ponad 200 członkami programu z Wielkiej Brytanii, oferującymi usługi doradztwa specjalistycznego, niezależnego od BSI.


Dlaczego BSI?

Ponad 100 lat temu staliśmy się pionierami w dziedzinie norm, a dzisiaj cieszymy się pozycją lidera na tym rynku. Do grona naszych Klientów należy ponad 80 000 organizacji ze 182 krajów - od największych światowych marek po małe, ambitne firmy. Nie tylko oceniamy, na ile dobrze spełniają Państwo wymagania norm, BSI jest firmą, która stworzyła osiem z dziesięciu najważniejszych światowych norm dotyczących systemów zarządzania. Podstawą naszej działalności jest wiedza, jaką tworzymy i jaką dzielimy się z naszymi klientami - szkolimy globalnie zespoły pracowników w kierunku ich stosowania i zwiększania efektywności.

W BSI dążymy do doskonałości, zapewniając naszym klientom sukces za pośrednictwem norm. Umożliwamy firmom efektywniejsze działanie, zarządzanie ryzykiem i osiąganie zrównoważonego wzrostu gospodarczego. Zapewniamy niepowtarzalne połączenie komplementarnych produktów i usług zarządzanych w ramach naszych trzech modeli biznesowych obejmujących wiedzę, pewność i zgodność.

Nasza wiedza może odmienić Twoją organizację.