Customized audits

Customized audits

การตอบสนองต่อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

สุขภาพ ความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดี | สุขอนามัยในสถานประกอบการ | ความต่อเนื่องทางธุรกิจ | ความปลอดภัยทางอาหาร | ห่วงโซ่อุปทาน

การตอบสนองต่อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

สุขภาพ ความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดี | สุขอนามัยในสถานประกอบการ | ความต่อเนื่องทางธุรกิจ | ความปลอดภัยทางอาหาร | ห่วงโซ่อุปทาน

Red Overlay
Customized audits
Customized audits
Red Overlay
Reopen and rebuild with BSI customized audits

เปิดตัวและฟื้นฟูใหม่โดยการตรวจประเมินที่ลูกค้าสามารถกำหนดเองได้จาก BSI

รับรองว่าความเสี่ยงหลักของคุณจะได้รับการระบุและจัดการอย่างมีประสิทธิภาพเมื่อคุณตอบสนองต่อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

มาตรฐานสากล วิธีการทางความเสี่ยง โปรโตคอล และขั้นตอนต่าง ๆ ที่ได้รับการยอมรับจะมีความเกี่ยวข้องมากขึ้นเมื่อคุณเริ่มฟื้นตัวจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) และสร้างธุรกิจของคุณใหม่อีกครั้ง

เป็นสิ่งสำคัญที่คุณจะต้องเข้าถึงเครื่องมือและการสนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับคุณ – ไม่ว่าจะเป็นการเปิดตัวใหม่เพื่อกลับไปสู่เส้นทางเดิมหรือเพื่อเพิ่มโอกาสที่จะทำให้คุณสามารถขยายกิจการและก้าวหน้าได้

จุดมุ่งหมายของเราคือการช่วยเหลือคุณในการจัดการความเสี่ยงและโอกาสเสี่ยงในพื้นที่ เช่น สุขภาพและความปลอดภัย ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูล ความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทานและความต่อเนื่องทางธุรกิจ โดย:

  • ความรู้ ความเข้าใจ และแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
  • การตรวจประเมินกับมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลและแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด
  • รายงานการเน้นถึงจุดแข็งและช่องโหว่ในวิธีการของคุณในปัจจุบันเพื่อการประเมินและลดความเสี่ยง
  • การระบุโอกาสในการขับเคลื่อนการปรับปรุง