ISO 20121 Zrównoważone Zarządzanie i Organizacja Wydarzeń

Można osiągnąć ten sam cel przy znacznie mniejszym negatywnym wpływie na środowisko naturalne, społeczność i gospodarkę lokalną, a o wiele większym pozytywnym oddziaływaniu i pozostawieniu po sobie takiego wrażenia, które może być powodem do dumy. Inspiracją do stworzenia normy ISO 20121 były Igrzyska Olimpijskie odbywające się w 2012 roku w Londynie. Norma powstała w oparciu o brytyjski standard BS 8901, a opublikowana została tuż przez rozpoczęciem Igrzysk Olimpijskich, które okazały się ogromnym sukcesem pod względem zrównoważonego ekologicznie (i nie tylko) zarządzania.


Czy jesteście Państwo gotowi do zrównoważonego zarządzania?

Mamy odpowiednie kursy szkoleniowe, zasoby i usługi dla każdego, bez względu na to, czy jeszcze niewiele wie na temat ISO 20121, czy też chce pogłębić swoją wiedzę na temat tej normy. Oferowane przez nas pakiety możemy dostosować do Państwa firmy, tnąc koszty niepotrzebnych usług, a tym samym przyspieszając wprowadzenie zarządzania zrównoważonymi wydarzeniami. Państwa pakiet ISO 20121 może być przygotowany tak, by usunąć zbędne złożoności i koszty aby pomóc Państwu dotrzeć szczęśliwie do celu podróży – Certyfikacji - niezależnie od punktu startowego.Jakie korzyści płyną z wprowadzenia ISO 20121?

  • Poznanie sposobów na ulepszenie planowania i realizacji
  • Osiągnięcie poziomu najlepszej praktyki w zakresie efektywności i wydajności
  • Określenie ról i zakresu obowiązków pracowników, wykonawców i dostawców
  • Dzięki niej łatwiej też obniżać koszty poprzez lepsze zarządzanie poborem energii i odpadami.
  • Integracja z normami ISO 9001 i ISO 14001 dla uzyskania jeszcze lepszych wyników