Pełnomocnik zintegrowanego systemu zarządzania jakością, środowiskiem i BHP. Szkolenie dedykowane - wycena indywidualna

Utrzymanie i doskonalenie zintegrowanych systemów zarządzania to wyzwanie, przed którym staje niejeden Pełnomocnik. Korzyści implementacji systemów zarządzania jakością, środowiskiem i BHP są dla organizacji szansą zwiększenia swojej konkurencyjności, a umiejętne integrowanie działań systemowych w tym zakresie jest sztuką, którą nasi trenerzy pomogą opanować.

Skontaktuj się z nami, aby otrzymać ofertę:
szkolenia@bsigroup.com
tel. (22) 330 61 84, (22) 330 61 88 Zakres merytoryczny szkolenia:

 • Podejście procesowe i systemowe w zarządzaniu zintegrowanym,
 • Prawodawstwo w zarządzaniu środowiskiem i BHP,
 • Wymagania norm ISO 9001, 14001 oraz OHSAS z punktu widzenia Pełnomocnika ZSZ,
 • Rola i zadania Pełnomocnika ZSZ,
 • Organizacja kierowniczego przeglądu zarządzania systemów zintegrowanych,
 • Programowanie i dokumentowanie zintegrowanych auditów wewnętrznych,
 • Dokumentowanie niezgodności i inicjowanie działań doskonalących,
 • Monitorowanie, pomiary danych systemowych oraz ich zintegrowana analiza,
  Sylwetka Pełnomocnika ZSZ

Ocena uczestników:

Szkolenie kończy się egzaminem pisemnym, będącym podstawą do wystawienia certyfikatu ukończenia kursu Pełnomocnika ZSZ.

Korzyści:

 • zidentyfikowania i zrozumienia wymagań norm w praktyce,
 • planowania i integrowania działań umożliwiających utrzymywanie i doskonalenie systemów,
 • programowania zintegrowanych auditów wewnętrznych,
 • tworzenia zintegrowanych raportów systemowych i szukania potencjałów do poprawy.

 

Pozostałe informacje:

Skontaktuj się z nami, aby otrzymać ofertę:
szkolenia@bsigroup.com
tel. (22) 330 61 84, (22) 330 61 88