Wymagania normy ISO 14001:2015

Celem kursu jest umożliwienie uczestnikom dogłębnego zrozumienia wymagań znowelizowanej normy ISO 14001:2015, łącznie z podstawowymi zasadami, pojęciami i terminami.

Zarządzanie środowiskowe to już nie tylko wybór moralny, ale również biznesowa konieczność. Organizacje, które rozumieją korzyści z modelu, który nie narusza równowagi środowiska, zdobywają najlepszą pozycję w dążeniu do rozkwitu w zmiennych warunkach środowiska. Norma ISO 14001:2015, czyli system zarządzania środowiskowego (SZŚ) pomaga organizacjom stymulować ciągły rozwój, pobudzać innowacje i wchodzić na nowe rynki.

Zobacz ulotkę kursu 

szkolenia online ISO 14001

Kto jest adresatem szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób związanych w jakikolwiek sposób z procesem planowania, wdrażania, utrzymywania oraz przeprowadzania auditu w oparciu o normę ISO 14001:2015 SZŚ. 

Czego się nauczę?

• Identyfikować kluczowe wymagania i korzyści płynące z normy ISO 14001:2015

• Zarządzać ryzykiem środowiskowym i napędzać proces ciągłego doskonalenia

• Nauczę się właściwie zajmować się problemami, które bezpośrednio związane są z moimi obowiązkami zawodowymi

• Nauczę się przedstawiać klientom, ustawodawcy i opinii publicznej uzgodnienia dotyczące ochrony środowiska 

Trenerzy zapewniają, że pod koniec szkolenia będziesz znać wszystkie zagadnienia ‘na wylot’. Poprzez wykorzystanie studium przypadków i licznych scenariuszy zrozumiesz co to oznacza w praktyce, a nie tylko w teorii.

Jak skorzystam?

• Poznam znaczenie i korzyści z wdrożenia normy ISO 14001:2015 SZŚ

• Poznam kluczowe wymagania, warunki i definicje normy ISO 14001:2015

• Poznam strukturę ISO 14001:2015, z uwzględnieniem Załącznika

SL zawierającego wspólne elementy norm dotyczących systemów zarządzania

• Poznam główne idee, takie jak podejście procesowe, Planuj-Wykonaj-Sprawdzaj-Działaj, Cykl życia, aspekty i wpływy

Korzyści wynikające z kursu obejmują wiedzę odnosząca się do interpretacji wymagań normy ISO 14001:2015, zarządzania ryzykami środowiskowymi i ciągłego doskonalenia Systemu Zarządzania Środowiskowego.

Szkolenie obejmuje:

  • materiały szkoleniowe
  • certyfikat
  • poczęstunek i lunch

Szkolenie online

670 zł + VAT  • 8 godzin szkolenia online

Zarejestruj się na szkolenie online >

Czym jest Connected Learning Live (CLL)?

Connected Learning Live (CLL) to idealna alternatywa dla typowego podejścia klasowego. Przeznaczona dla profesjonalistów, którzy nie mają czasu na podróż, nie chcą nadwyrężać swojego budżetu lub po prostu wolą wygodę uczestnictwa w kursie online.