Wdrożenie zmian normy ISO 14001:2015

Kurs koncentruje się na właściwym zrozumieniu wymagań znowelizowanej normy ISO 14001:2015 z punktu widzenia wdrożenia skutecznego systemu zarządzania środowiskowego oraz na praktycznym rozumieniu różnic pomiędzy poprzednią (2004) a obecną wersją normy.

Kurs pozwala zrozumieć główne zmiany - wskazuje na te elementy w istniejącym systemie zarządzania środowiskowego, które wymagają zmian w świetle znowelizowanych wymagań oraz daje możliwość przygotowania planu wdrożenia tych zmian. Daje także możliwość przećwiczenia narzędzi użytecznych w planowaniu i wprowadzaniu zmian.

Zobacz ulotkę kursu


Kto jest adresatem szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób związanych w jakikolwiek sposób z procesem planowania, wdrażania, utrzymywania oraz nadzorowania w zakresie normy ISO 14001:2015 SZŚ.

Czego się nauczę?

• Poznam ramy dla wdrażania ISO 14001:2015 zgodnie z cyklem Planuj-Wykonaj-Sprawdzaj-Działaj (PDCA)

• Dowiem się jak rozważać kluczowe koncepcje i wymagania normy ISO 14001:2015 z punktu widzenia jej wdrożenia

• Nauczę się wdrażać kluczowe koncepcje i wymagania normy ISO 14001:2015

• Dowiem się jak spełniać wymagania dotyczące udokumentowanych informacji zgodnie z normą ISO 14001:2015

• Dowiem się jak wykorzystywać analizę luk, aby przeprowadzać podstawowy przegląd istniejącego systemu

Jak skorzystam?

• Nauczę się identyfikować kluczowe korzyści wynikające z wdrożenia skutecznego SZŚ

• Nauczę się opracowywać plan oraz określać niezbędne zasoby

• Nauczę się stosować dobre praktyki za pomocą sprawdzonych narzędzi i technik

• Nauczę się wdrażać system, który uwzględnia potrzeby socjo-ekonomiczne oraz warunki środowiskowe

• Nauczę się dostarczać produkty i usługi, które konsekwentnie spełniają wymagania klientów oraz wymagania ustawowe

 

Szkolenie obejmuje:

  • materiały szkoleniowe
  • certyfikat
  • poczęstunek i lunch
Zarejestruj się

    Kurs koncentruje się na właściwym zrozumieniu wymagań znowelizowanej normy ISO 14001:2015 z punktu widzenia wdrożenia skutecznego systemu zarządzania środowiskowego oraz na praktycznym rozumieniu różnic pomiędzy poprzednią (2004) a obecną wersją normy.

    Kurs pozwala zrozumieć główne zmiany - wskazuje na te elementy w istniejącym systemie zarządzania środowiskowego, które wymagają zmian w świetle znowelizowanych wymagań oraz daje możliwość przygotowania planu wdrożenia tych zmian. Daje także możliwość przećwiczenia narzędzi użytecznych w planowaniu i wprowadzaniu zmian.

    Zobacz ulotkę kursu