Wdrożenie wymagań normy ISO 14001:2015

Kurs koncentruje się na właściwym zrozumieniu wymagań znowelizowanej normy ISO 14001:2015 z punktu widzenia wdrożenia skutecznego Systemu Zarządzania Środowiskowego oraz na praktycznym rozumieniu różnic pomiędzy poprzednią (2004) a obecną wersją normy.

Kurs pozwala zrozumieć główne zmiany - wskazuje na te elementy w istniejącym Systemie Zarządzania Środowiskowego, które wymagają zmian w świetle znowelizowanych wymagań oraz daje możliwość przygotowania planu wdrożenia tych zmian. Daje także możliwość przećwiczenia narzędzi użytecznych w planowaniu i wprowadzaniu zmian.

Zobacz ulotkę kursu

szkolenia online ISO 14001

Kto jest adresatem szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób związanych w jakikolwiek sposób z procesem planowania, wdrażania, utrzymywania oraz nadzorowania w zakresie normy ISO 14001:2015 SZŚ.

Szukasz alternatywy dla tradycyjnych szkoleń? Wypróbuj Szkolenia online Akademii BSI - Connected Learning Live

Czego się nauczę?

• Poznam ramy dla wdrażania ISO 14001:2015 zgodnie z cyklem Planuj-Wykonaj-Sprawdzaj-Działaj (PDCA)

• Dowiem się jak rozważać kluczowe koncepcje i wymagania normy ISO 14001:2015 z punktu widzenia jej wdrożenia

• Nauczę się wdrażać kluczowe koncepcje i wymagania normy ISO 14001:2015

• Dowiem się jak spełniać wymagania dotyczące udokumentowanych informacji zgodnie z normą ISO 14001:2015

• Dowiem się jak wykorzystywać analizę luk, aby przeprowadzać podstawowy przegląd istniejącego systemu

Jak skorzystam?

• Nauczę się identyfikować kluczowe korzyści wynikające z wdrożenia skutecznego SZŚ

• Nauczę się opracowywać plan oraz określać niezbędne zasoby

• Nauczę się stosować dobre praktyki za pomocą sprawdzonych narzędzi i technik

• Nauczę się wdrażać system, który uwzględnia potrzeby socjo-ekonomiczne oraz warunki środowiskowe

• Nauczę się dostarczać produkty i usługi, które konsekwentnie spełniają wymagania klientów oraz wymagania ustawowe

 

Szkolenie obejmuje:

  • materiały szkoleniowe
  • certyfikat
  • poczęstunek i lunch

Szkolenie online

1290 zł + VAT  • 16 godzin szkolenia online (2 dni)

Zarejestruj się na szkolenie online >

Czym jest Connected Learning Live (CLL)?

Connected Learning Live (CLL) to idealna alternatywa dla typowego podejścia klasowego. Przeznaczona dla profesjonalistów, którzy nie mają czasu na podróż, nie chcą nadwyrężać swojego budżetu lub po prostu wolą wygodę uczestnictwa w kursie online.