Warsztaty doskonalące auditorów ISO 14001. Szkolenie dedykowane - wycena indywidualna

Ten dwudniowy kurs daje wiedzę do podniesienia efektywności auditów w organizacji. Uczestnicy poznają najnowsze techniki i praktyki auditowania w oparciu o wiedzę i doświadczenia naszych auditorów, z uwzględnieniem wymagań normy ISO 19011. Uczestnikom szkolenia zostaną zaprezentowane sposoby zarządzania planami auditów uwzględniając znaczące aspekty środowiskowe, status i wyniki poprzednich auditów oraz analizę danych. Zajęcia udoskonalą techniki prowadzania auditów, oceniania i raportowania ich wyników oraz oceniania skuteczności działań korygujących w podejściu procesowym.

Skontaktuj się z nami, aby otrzymać ofertę:
szkolenia@bsigroup.com
tel. (22) 330 61 84, (22) 330 61 88 


Zakres merytoryczny szkolenia:

 • Zrozumienie wymagań normy ISO 14001
 • Planowanie i przygotowanie auditu
 • Odpowiedzialności, kwalifikacje, wiedza i umiejętności auditora w kontekście aspektów i prawodawstwa środowiskowego
 • Przygotowanie listy kontrolnej
 • Prowadzenie auditu
 • Sprawozdania z auditu i przedstawianie niezgodności
 • Działania poauditowe

Uczestnicy:

 • Auditorzy realizujący audity pierwszej i drugiej strony
 • Personel odpowiedzialny za zarządzanie planem auditów
 • Osoby chcące doskonalić techniki auditowania w podejściu biznesowym
 • Ubiegający się o certyfikat Auditora Wiodącego IEMA

Ocena uczestników:

Ocena ciągła postępów uczestnika na etapie wiedzy teoretycznej i praktycznej zaliczenie sprawdzianu pisemnego. Uczestnikom, którzy pozytywnie zaliczą ćwiczenia i egzamin wydany będzie certyfikat ukończenia Warsztatów doskonalących auditorów wg ISO 14001.

Korzyści:

 • Kurs przygotowuje do profesjonalnego prowadzenia auditów w organizacji: badania skuteczności i doskonalenia systemu zarządzania, identyfikacji i dostosowywania zmienionych wymagań w systemie (w związku z wejściem w życie ISO 14001)
 • Inspiruje do kreowania i implementowania nowych rozwiązań we własnych organizacjach w wyniku wymiany doświadczeń oraz dobrych praktyk prowadzenia biznesu.

 •  

Pozostałe informacje:

Czas trwania: 2 dni

Skontaktuj się z nami, aby otrzymać ofertę:
szkolenia@bsigroup.com
tel. (22) 330 61 84, (22) 330 61 88