Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001:2015

Kurs pozwala rozwinąć umiejętności niezbędne dla przeprowadzania oceny zgodności procesów wdrożonych przez organizację z zamiarem utrzymania i doskonalenia skutecznego systemu zarządzania środowiskowego z wymaganiami normy ISO 14001:2015.

Skuteczny audit systemu zarządzania środowiskowego (SZŚ) stanowi silną bazę do zaspokajania potrzeb klientów oraz do realizowania takich korzyści, jak ochrona środowiska, oszczędzanie zasobów oraz większa wydajność energetyczna. Zoptymalizuj swoje umiejętności audytowania w zakresie z uznawaną na całym świecie normą ISO 14001:2015 i podnieś swoje kwalifikacje do prowadzenia auditu wewnętrznego.

Zobacz ulotkę kursu

szkolenia online ISO 14001

Kto jest adresatem szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób związanych w jakikolwiek sposób z procesem auditowania, utrzymywania oraz nadzorowania w zakresie normy ISO 14001:2015 SZŚ.W szczególności dla: 

 • osób, do których obowiązków należy audit normy ISO 14001:2015 lub Systemu Zarządzania Środowiskowego oraz jego nadzorowanie
 • osób, które zajmują się auditowaniem innych systemów zarządzania, a chcieliby zajmować się również normą ISO 14001:2015.
 • osób pełniących rolę audytora wewnętrznego w organizacji oraz przeprowadzających audyty dostawców
 • osób zarządzających programem auditów w organizacji
Dzięki normie ISO 14001:2015 o metalach szlachetnych zaprzestano wysyłać metale i odpady ceramiczne na wysypiska i zredukowano ogólną ilość składowanych odpadów trwałych o ponad 66%.

Czego się nauczę?

 • Poznam wytyczne dotyczące prowadzenia auditu systemu zarzadzania w zakresie normy ISO 14001:2015 SZŚ
 •  Dowiem się jak stosować wytyczne dotyczące audytowania w zakresie ISO 14001:2015
 •  Nauczę się jak inicjować, przygotowywać oraz prowadzić czynności auditowe
 •  Dowiem się jak przygotowywać oraz dostarczać raporty z auditów
 • Dowiem się jak zamykać i uzupełniać audit

Jak skorzystam?

•Nauczę się jak przygotowywać, przeprowadzać oraz uzupełniać czynności auditowe w zakresie normy ISO 14001:2015 SZŚ

• Nauczę się stosować korzyści oraz wymagania normy ISO 14001:2015

• Nauczę się oceniać zdolność organizacji do zarządzania swoim SZŚ

• Nauczę się sporządzać rzeczowe raporty z auditów oraz sugerować działania korygujące
Uczestnictwo w szkoleniu otwartym daje szerszy pogląd na procesy związane z auditowaniem i umożliwia wymianę doświadczeń, co może skutkować przeniesieniem najlepszych praktyk do Twojej organizacji.

Szczególnie użyteczne są praktyczne ćwiczenia i symulacje. 

Szkolenie obejmuje:

 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat
 • poczęstunek i lunch

Szkolenie online

1290 zł + VAT  • 16 godzin szkolenia online (2 dni)

Zarejestruj się na szkolenie online >

Czym jest Connected Learning Live (CLL)?

Connected Learning Live (CLL) to idealna alternatywa dla typowego podejścia klasowego. Przeznaczona dla profesjonalistów, którzy nie mają czasu na podróż, nie chcą nadwyrężać swojego budżetu lub po prostu wolą wygodę uczestnictwa w kursie online.