Auditor Wiodący Systemu Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001:2015 (Akredytacja CQI/IRCA 17903)

Zostań wiodącym auditorem środowiskowym, dzięki naszym szkoleniom.
Przejdź odpowiednie szkolenie, które umożliwi poprowadzenie firmy do doskonałości w zarządzaniu środowiskiem. Jako auditor wiodący pozostaniesz w czołówce jeśli chodzi o strategię Systemów Zarządzania Środowiskowego i poprawisz wydajność w zgodzie z normą ISO 14001:2015. Możesz odgrywać pierwszoplanową rolę w zapewnianiu, że Twoja firma postępuje wg najlepszych środowiskowych praktyk.

Praca z profesjonalnymi szkoleniowcami podczas 5 - dniowego szkolenia, pozwoli zrozumieć jak dotrzymać tempa rozwojowi systemów zarządzania środowiskowego.
Wzmocnienie umiejętności auditorskich dzięki interaktywnym sesjom, odgrywanym rolom i warsztatom, gdzie studiowanie codziennych przypadków pomaga we właściwej nauce. 

Zobacz ulotkę kursu


Kto jest adresatem szkolenia:

 • Osoby chcące prowadzić audity zgodności systemów zarządzania środowiskowego z wymaganiami normy ISO 14001:2015
 • Pełnomocnicy SZŚ dążący do zwiększenia umiejętności zarządzania zespołem auditorów oraz do zaktualizowania wiedzy o systemach i o podejściu jednostek certyfikujących do procesu auditowania
 • Auditorzy zewnętrzni pracujący dla jednostek, które certyfikują organizacje
 • Konsultanci, którzy pomagają we wdrażaniu systemów zarządzania środowiskowego w organizacjach
 • Osoby chcące inwestować w swój rozwój oraz współpracować z jednostkami certyfikującymi
Departament Planowania I Transportu Rady Hranstwa Norfolk osiągnął blisko £1 mln oszczędności i lepsze zarządzanie odpadami dzięki wdrożeniu normy ISO 14001

Zakres merytoryczny szkolenia:

 • wymagania ISO 14001:2015
 • ocena wpływów środowiskowych
 • prawodawstwo środowiskowe – rola auditora wiodącego
 • analiza procesów
 • proces auditu – specyfika auditu Systemu Zarządzania Środowiskowego
 • strategie weryfikacji zgodności – podejście BSI do auditowania
 • studia przypadków obecnie stosowanych oraz najlepszych praktyk
  podczas auditowania SZŚ

Uzyskane korzyści:

 • dogłębne poznanie metod i technik, które pozwolą na skuteczniejsze auditowanie SZŚ i umożliwią zarządowi podejmowanie trafnych decyzji na podstawie informacji uzyskanych z auditów
 • ćwiczenie i doskonalenie umiejętności analitycznego myślenia, które jest atutem w czasach wysokiej konkurencji
 • zapoznanie się z informacjami dotyczącymi podejścia, zasad, prawodawstwa i strategii auditorów zewnętrznych, co jest pomocne dla organizacji
  wdrażających systemy zarządzania środowiskowego w przygotowaniu się do auditu certyfikującego
 • zwiększenie kompetencji auditorów poprzez udział w uznawanym w Polsce i na świecie szkoleniu

Szkolenie obejmuje:

 • certyfikat
 • materiały szkoleniowe
 • wyżywienie
 • zakwaterowanie od godziny 17.00 dnia poprzedzającego rozpoczęcie szkolenia.