Monitorowanie IATF – nowe zasady w formie pigułki

Monitorowanie IATF – nowe zasady w formie pigułki

Red Overlay
Red Overlay

Monitorowanie IATF

Ostatnim komunikatem IATF przedłużył o 6 miesięcy (tj. 183 dni kalendarzowych) każdy wydany i ważny certyfikat (w tym te, które są obecnie w stanie zawieszenia). Zaktualizowane certyfikaty wydawane są na prośbę certyfikowanej organizacji.

Audity etapu 2

W przypadkach, gdy nie można przeprowadzić auditu na etapie 2 w ciągu określonych 90 dni kalendarzowych od ostatniego dnia przeglądu gotowości na etapie 1, IATF przyznaje dodatkowe przedłużenie o 90 dni kalendarzowych na rozpoczęcie auditu na etapie 2.

W rezultacie audit etapu 2 rozpocznie się w ciągu maksymalnie 180 dni kalendarzowych od ostatniego dnia przeglądu gotowości etapu 1.

Audity nadzoru

W przypadkach, w których wymagany audit nadzoru nie może zostać przeprowadzony w dopuszczalnych odstępach czasu i terminach zgodnie z Wytycznymi IATF, wydanie 5 (Tabela 5.1: Odstępy czasowe), IATF przyznaje dodatkowe przedłużenie o 90 dni kalendarzowych (czyli do 180 dni) na rozpoczęcie audit nadzoru bez inicjowania procesu certyfikacji. Jeżeli rozszerzenia zostały w pełni wykorzystane, można zastosować proces monitorowania IATF 16949.

Audity recertyfikacyjne

W przypadkach, w których wymagany audit recertyfikacyjny nie może zostać przeprowadzony w dopuszczalnym odstępie czasu i zgodnie z Wytycznymi IATF, wydanie 5, sekcja 5.1.1, audit recertyfikacyjny zostanie zakończony nie później niż 120 dni kalendarzowych przed przedłużoną datą ważności certyfikatu. Jeżeli rozszerzenia zostały w pełni wykorzystane, można zastosować proces monitorowania IATF 16949.

Audity transferu

W przypadkach, w których wymagany czas auditu transferu na miejscu nie może być dotrzymany (patrz Reguły IATF, wydanie piąte, sekcja 7.1.1), audit transferu zostanie zakończony nie później niż 120 dni kalendarzowych przed przedłużoną datą ważności certyfikatu.

Audity specjalne

W przypadkach, w których (wymagany) specjalny audit na miejscu nie może zostać przeprowadzony, IATF przyznaje dodatkowe przedłużenie o 90 dni kalendarzowych do rozpoczęcia auditu specjalnego.

Zarządzanie niezgodnościami

W przypadkach, w których klient nie jest w stanie przedłożyć wymaganej dokumentacji zgodnie z harmonogramem Wytycznych, IATF przyznaje dodatkowe przedłużenie maksymalnie o dziewięćdziesiąt (90) dni dla całego procesu działań naprawczych.

Monitorowanie IATF 16949

Monitorowania IATF 16949 nie należy rozumieć jako „auditu zdalnego”. Jego zadaniem jest zdalne monitorowanie stanu systemu zarządzania jakością w celu proaktywnej identyfikacji ryzyka oraz oceny ciągłej skuteczności tego systemu zgodnie z wymogami IATF 16949. Przeprowadza je wykwalifikowany auditor IATF 16949 Jednostki Certyfikującej – pod warunkiem, że nie można przeprowadzić wymaganego auditu w dopuszczalnych powyższych odstępstwach czasowych i auditor IATF 16949 nie może przeprowadzić auditu na miejscu z powodów bezpośrednio związanych z obecnymi obostrzeniami (np. rządowymi lub lokalnymi ograniczeniami podróży lub ograniczeniami danego dostawcy związanymi z odwiedzinami) lub z powodu niedopuszczalnych wcześniejszych wyników, problemów związanych z ponownym uruchomieniem, bądź też wcześniejszych dużych niezgodności. Długość trwania monitorowania zgodna jest z obowiązującymi wytycznymi długości auditów. Procesem monitorowania nie mogą być objęte audity specjalne, transferu i nowej certyfikacji.