ISO/TS 16949 Szczegółowe wymagania dotyczące stosowania ISO 9001 w produkcji samochodowej. Szkolenie dedykowane - wycena indywidualna

Przedstawiamy Państwu program szkolenia o wymaganiach specyfikacji ISO/TS 16949 obejmujących wymagania normy ISO 9001. Głównymi odbiorcami szkolenia mogą być organizacje, które mają zamiar: opracować system zgodny ze specyfikacją, rozbudować istniejący system w zakresie wymagań przemysłu samochodowego, adoptować istniejący system zgodny z QS-9000 lub ISO/TS 16949 do wymagań powyższej specyfikacji, poszerzyć swoje rozumienie specyfikacji w świetle intencji Internationl Automotive Task Force (IATF).

Skontaktuj się z nami, aby otrzymać ofertę:
szkolenia@bsigroup.com
tel. (22) 330 61 84, (22) 330 61 88 Uczestnicy:

 • Właściciele firm
 • Auditorzy
 • Menadżerowie jakości
 • Technolodzy
 • Pracownicy innych służb technicznych
 • Inżynier jakości
 • Inżynier procesu
 • Lider procesu
 • Kontrola techniczna
 • Kontrola jakości

Zakres merytoryczny:

Szkolenie wprowadza uczestników w wymagania ISO/TS 16949. Szkolenie pozwoli Państwu zdobyć wiedzę nt. tworzenia procesu i mapy dla wybranego procesu. Szkolenie zapewni nabycie umiejętności pracy w zespołach interdyscyplinarnych, jako warunek konieczny w trakcie wdrażania i stosowania wymagań ISO/TS. Uczestnictwo w tym szkoleniu spełnia również warunek konieczny do uczestniczenia w szkoleniu: Auditor wewnętrzny ISO/TS 16949. Szkolenie może odbywać się w wersji otwartej lub zamkniętej. Szkolenie w opcji zamkniętej opiera się na przykładach procesów występujących w danej organizacji. Szkolenie w wersji otwartej opiera się na przykładach ogólnych, z wykorzystaniem modelu przyjętego przez IATF – diagram żółwia.

Struktura kursu

 • wymagania dla dostawców w przemyśle samochodowym
 • Podejście procesowe do SZJ w motoryzacji
 • Wymagania odnośnie zasobów
 • Zakupy i zagadnienia z nimi związane
 • Pomiary, analiza, doskonalenie

Korzyści

 • poznanie wymagań TS
 • nabycie umiejętności stosowania podejścia procesowego
 • nabycie umiejętności pracy zespołowej
 • Dużą wartość dodaną jest organizacja szkolenia zamkniętego/dedykowanego dla jednego zakładu lub szkolenia otwartego dla grupy firm o zbliżonym profilu produkcji

Pozostałe informacje:

Czas trwania: 2 dni