Pełnomocnik systemu zarządzania jakością w przemyśle motoryzacyjnym wg IATF 16949:2016

 

Szkolenie zostało przygotowane dla specjalistów w dziedzinie jakości, którzy wdrażają lub auditują systemy jakości, opierając się na wymaganiach specyfikacji technicznej IATF 16949 w branży motoryzacyjnej. Kurs pozwala uczestnikom w pełni zrozumieć standard i jego wymagania oraz zdobyć umiejętności i wiedzę niezbędną do pełnienia funkcji pełnomocnika – osoby zarządzającej i doskonalącej system zarządzania w branży motoryzacyjnej.

Kto jest adresatem szkolenia:

 • Szkolenie przeznaczone jest dla Kadry Kierowniczej oraz kandydatów na Pełnomocników ds. Systemów Zarządzania Jakością (SZJ)
 • Auditorzy wewnętrzni w branży motoryzacyjnej, auditujący dotychczas w oparciu o wymagania normy ISO 9001 lub QS 9000
 • Osoby zajmujące się na co dzień opracowaniem, wdrożeniem, utrzymywaniem i doskonaleniem Systemu Zarządzania Jakością w branży motoryzacyjnej
 • Osoby zaintersowane tematyką szkolenia
Kurs, odznaczający się dużym stopniem interaktywności, obejmuje wykłady, symulacje, warsztaty w małych grupach oraz otwarte dyskusje, w trakcie których uczestnicy zapoznają się z najlepszymi praktykami.

Czego się nauczę?

Szkolenie pozwoli mi zrozumieć wiedzę z zakresu:
Interpretacji Wymagań Systemu Zarządzania Jakością

 • System zarządzania jakością
 • Odpowiedzialność kierownictwa
 • Zarządzanie zasobami
 • Realizacja wyrobu
 • Pomiary, analiza i doskonalenie

Podejścia procesowego

 • Diagram żółwia
 • Opracowanie mapy procesów
 • Karty procesów

Projektów dokumentacji SZJ wg IATF

Zadań i roli Pełnomocnika w  SZJ w przedsiębiorstwie

 • Przygotowanie materiałów na przegląd kierownictwa
 • Zawiadywanie wskaźnikami SZJ

Narzędzia i techniki wspomagające systemy zarządzania:

 • Praca zespołowa – burza mózgów
 • Raport 8D, Raport 9D – Analiza przyczyn niezgodności
 • Kampania 5S
 • MUDA – eliminowanie strat (marnotrawstwa)
 • Audit produktu, procesu.
 • Zaawansowane Planowanie Jakości – APQP
 • Proces Zatwierdzania Części – PPAP
 • Analiza Systemów Pomiarowych – MSA
 • Analiza potencjalnych przyczyn i skutków wad – FMEA
 • Statystyczne kontrola procesu – SPC

Pozostałe informacje :

Czas trwania szkolenia: 24h

8 godz. – wykład

16 godz. – praktyczne ćwiczenia, np. wypełnianie dokumentacji obowiązującej w SZJ monitorowanie wyników SZJ, prowadzenie audytów, analizy przyczyny, 8D 

Szkolenie jest powiązane z aktualnymi podręcznikami: FMEA, APQP, PPAP, SPC, MSA, VDA2, VDA 6.3, VDA 6.5

Uczestnicy oceniani są w następujący sposób:

 1. Ocenę osobistych atrybutów i umiejętności porozumiewania się, weryfikacja informacji, sprawdzenie wiedzy
 2. Umiejętność prowadzenia audytów wg VDA 6.3 & VDA 6.5
 3. Umiejętność rozwiązywania problemów jakościowych
 4. Wyniki analiz słabych punktów: systemu. procesu produkcji wyrobu
 5. Test sprawdzający nabytą wiedzę

Jak skorzystam?

Korzyści dla Twojego biznesu

Po szkoleniu uczestnicy będą posiadali wiedzę, która pomoże:

 • Sprawnie wdrożyć, nadzorować i doskonalić system zarządzania jakością
 • Samodzielnie pełnić funkcje Pełnomocnika ds. SZJ
 • Wykorzystywać narzędzia i techniki wspomagające systemy zarządzania
 • Monitorować wyniki funkcjonowania SZJ

Szkolenie obejmuje:

 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat
 • wyżywienie

  Pozostałe informacje :

  Czas trwania szkolenia: 24h

  8 godz. – Wykład teoretyczny

  16 godz. – praktyczne ćwiczenia, np. wypełnianie dokumentacji obowiązującej w SZJ monitorowanie wyników SZJ, prowadzenie audytów, analizy przyczyny, 8D itd.

  Szkolenie jest powiązane z aktualnymi podręcznikami: FMEA, APQP, PPAP, SPC, MSA, VDA2,VDA 6.3, VDA 6.5

Czym jest Connected Learning Live

Connected Learning Live (CLL) to idealna alternatywa dla typowego podejścia klasowego. Przeznaczona dla profesjonalistów, którzy nie mają czasu na podróż, nie chcą nadwyrężać swojego budżetu lub po prostu wolą wygodę uczestnictwa w kursie online.