ISO/TS 16949 – PFMEA – Analiza przyczyn i skutków procesu

Szkolenie zapozna Państwa z wymaganiami przemysłu motoryzacyjnego dot. działań związanych ze zmniejszeniem potencjalnych zagrożeń występujących w procesie wymaganych w projektowaniu procesu wytwórczego skupionego na zabezpieczeniu przed powstaniem wad.

Skontaktuj się z nami, aby otrzymać ofertę:
szkolenia@bsigroup.com
tel. (22) 330 61 84, (22) 330 61 88 Zakres merytoryczny szkolenia:

 • funkcje procesu i wymagania dla procesu
 • potencjalne wady zw. z produktem i procesem
 • ocena efektów wynikających z potencjalnych wad dla klienta
 • potencjalne przyczyny procesowe wytwarzania lub montażu oraz określenie zmiennych procesowych, na których mają być skupione środki nadzoru dla ograniczenia występowania lub wykrywania warunków powstawania wady
 • opracowanie listy rankingowej potencjalnych wad
 • dokumentowanie wyników procesu wytwarzania lub montażu

Uczestnicy:

 • Auditorzy
 • Menadżerowie jakości
 • Technolodzy
 • Pracownicy innych służb technicznych
 • Inżynier jakości
 • Inżynier procesu
 • Lider procesu
 • Kontrola techniczna
 • Kontrola jakości

Ocena uczestników:

Ocena dokonana jest przez wypełnienie testów oraz i ocenę indywidualną uczestnika:

 • Przegląd zapisów z FMEA, jakie prowadził uczestnik szkolenia
 • Test sprawdzający wiedzę teoretyczną
 • Ocenę osobistych atrybutów i umiejętności porozumiewania się, weryfikacja informacji, sprawdzenie wiedzy

Korzyści:

 • Prawidłowe rozpoznanie i ocena potencjalnej wady produktu/projektu oraz efektów tej wady
 • Określenie działań, które mogłyby wyeliminować lub zredukować ryzyko wystąpienia potencjalnej wady
 • Udokumentowanie całego tego procesu
 • Uzupełnienie procesu określającego, co konstrukcja musi spełniać aby zadowolić klienta

 

Pozostałe informacje:

Czas trwania: 1 dzień

Skontaktuj się z nami, aby otrzymać ofertę:
szkolenia@bsigroup.com
tel. (22) 330 61 84, (22) 330 61 88