ISO/TS 16949–Audit u dostawcy przemysłu motoryzacyjnego. Szkolenie dedykowane - wycena indywidualna

Kurs zapewnia: nabycie umiejętności przez Supplier Quality Assurance (SQA) koniecznych do przeprowadzenia samego auditu oraz do rozwoju systemu zarządzania jakością swoich dostawców – dobre nadzorowanie dostawcy i dobrze prowadzony SZJ dostawcy automatyczne przekładają się na mniejszą brakowość na produkcji, umiejętność tworzenia książki wymagań dla dostawców (Quality Manual Excellence), umiejętność interpretacji wyników z PPAP od dostawcy.

Skontaktuj się z nami, aby otrzymać ofertę:
szkolenia@bsigroup.com
tel. (22) 330 61 84, (22) 330 61 88 Zakres merytoryczny szkolenia:

 • Wybrane zagadnienia normy ISO19011.
 • Prowadzenie auditu wg standardów  ISO/TS 169494.
 • Analiza wybranych dokumentów wg PPAP opisujących proces:
  - Schemat przebiegu procesu
  - FMEA,
  - Plan kontroli,
  - inne niezbędne w zależności od charakteru  dostawczej
 • Przygotowanie kwestionariusza auditu ( może być wykorzystany wg standardów obowiązujących w firmie)
 • Przeprowadzenia auditu procesu wybranych elementów wytwarzanych przez firmę wspólnie z zespołem szkolonych auditorów.
 • Interpretacja uzyskanych wyników i zachowań auditownych zaobserwowanych w trakcie auditu.
 • Przygotowanie raportu auditu ( może być wykorzystany wg standardów obowiązujących w firmie)
 • Spotkanie zamykające przekazanie raportu auditowanemu.

Uczestnicy:

 • Auditorzy oceniający dostawców,
 • SQA,
 • kierownicy działów zakupów,
 • quality manager,
 • technolodzy,
 • pracownicy innych służb technicznych,
 • inżynier jakości,
 • inżynier procesu,
 • lider procesu,
 • kontrola techniczna,
 • kontrola jakości.

Ocena uczestników:

Ocena szkolenia dokonana jest przez wypełnienie testów oraz i ocenę indywidualną uczestnika:

 • Przegląd zapisów z auditu , jakie prowadził uczestnik szkolenia.
 • Test sprawdzający wiedzę teoretyczną.
 • Ocenę osobistych atrybutów i umiejętności porozumiewania się, weryfikacja informacji, sprawdzenie wiedzy.

Korzyści dla biznesu:

 • Nabycie umiejętności przez Supplier Quality Assurance (SQA) koniecznych do przeprowadzenia samego auditu oraz do rozwoju systemu zarządzania jakością swoich dostawców
 • Automatyczne przełożenie na mniejszą brakowość na produkcji.
 • Umiejętność tworzenia książki wymagań dla dostawców (Quality Manual Excellence).
 • Umiejętność interpretacji wyników z PPAP od dostawcy.

 

Pozostałe informacje:

Czas trwania: 3 dni

Skontaktuj się z nami, aby otrzymać ofertę:
szkolenia@bsigroup.com
tel. (22) 330 61 84, (22) 330 61 88