IATF 16949:2016 Aktualizacja

ISO/TS 16949:2009, norma dotycząca zarządzania jakością w przemyśle motoryzacyjnym oparta na normie ISO 9001, zmienia się. Konieczne jest, aby wszystkie organizacje posiadające obecnie certyfikat zgodności z normą ISO/TS 16949:2009 dokonały przejścia do dnia 14 września 2018 r.

Standard ten wraz z normą ISO 9001 zastępuje specyfikację techniczną ISO/TS 16949, która określa wymagania SZJ dla organizacji w branży motoryzacyjnej. IATF 16949:2016 i ISO 9001:2015 jako nierozerwalna para stanowią podstawę do budowy i certyfikacji SZJ w przemyśle motoryzacyjnym. Nie jest możliwa certyfikacja wyłącznie na zgodność z IATF 16949. Nowa wersja nie tylko stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie ze strony rynku, lecz również intensywniej koncentruje się na kontekście organizacji, myśleniu opartym na ryzyku, umocnionych kompetencjach przywódczych i nowej strukturze, która jest zgodna z innymi normami ISO.


Najnowsze informacje – 1 października 2016

Nowa wersja międzynarodowego standardu Zarządzania Jakością w Przemyśle Motoryzacyjnym  IATF 16949:2016 już jest dostępna.

Międzynarodowa Grupa Zadaniowa Motoryzacji (IATF) opublikowała nową normę dotyczącą zarządzania jakością w przemyśle motoryzacyjnym – IATF 16949:2016. Norma ta pomoże organizacjom w ciągłym doskonaleniu systemów zarządzania jakością oraz przyczyni się do rozwiązania problemów spowodowanych bardziej złożonymi łańcuchami dostaw przemysłu motoryzacyjnego oraz konkurencyjnym w skali światowej rynkiem.

Przedmiotowa norma zastępuje ISO/TS 16949, w ramach której określono wymogi Systemów Zarządzania Jakością dotyczące organizacji w przemyśle motoryzacyjnym, oraz jest dostosowana i odnosi się do ISO 9001:2015. IATF 16949:2016 nie jest jedynie normą dotyczącą zarządzania jakością, będzie ona wdrażana jako uzupełnienie normy ISO 9001:2015, a także w połączeniu z nią.

Chociaż dotychczasowi klienci posiadający certyfikat zgodności z ISO/TS 16949 muszą dokonać przejścia na nową wersję normy do dnia 14 września 2018 r., wszystkie audity (wstępne, nadzorcze, recertyfikacyjne lub dotyczące przejścia) dokonane po dniu 1 października 2017 r. przeprowadzane będą zgodnie z  IATF 16949:2016.

Po dniu 14 września 2018 r. wszystkie certyfikaty zgodności z ISO/TS 16949 stracą ważność. Im szybciej dokonają Państwo przejścia na nową normę, tym prędzej organizacja zacznie odnosić korzyści.

Międzynarodowa Grupa Zadaniowa Motoryzacji wydała ostatnio zmienioną Strategię Przejścia, aby pomóc organizacjom w dokonaniu przejścia z normy ISO/TS 16949:2009 na normę IATF 16949:2016. Strategia obejmuje również Najczęściej Zadawane Pytania zatwierdzone przez IATF i można ją znaleźć tutaj.

Kopię normy można zamówić tutaj

Nasza bogata oferta kursów szkoleniowych opracowanych przez ekspertów dostarczy Państwu wszelkich informacji niezbędnych do zrozumienia nowej normy i przygotowania się do sprawnego przejścia na jej nową wersję.


Czy norma IATF 16949:2016 jest zasadniczo odmienna od normy ISO/TS 16949:2009?

IATF 16949 ma zmienioną strukturę dostosowana do nowego wydania ISO 9001. Wzmacnia podejście procesowe i zarządzanie ryzykiem w Systemie Zarządzania Jakością w motoryzacji, ale koncentruje się głównie na wymaganiach motoryzacyjnych, których większość została przeniesiona ze specyficznych wymagań klientów z sektora motoryzacji. Jest łatwa do wdrożenia, ponieważ zawiera konkretne wymagania. Niemniej jednak aby dokładnie zrozumieć ideę standardu trzeba dobrze zrozumieć podejście procesowe w zarządzaniu organizacją oraz ocenę ryzyka na różnych poziomach zarządzania. Tylko wtedy wdrożony system będzie prawidłowo funkcjonował i stanowił podstawowe narzędzie zarządzania firmą. W związku z tym, wysoce zalecane jest uczestnictwo w ogólnych szkoleniach BSI w celu pełnego zrozumienia idei nowego standardu.


Dlaczego ISO/TS 16949 się zmienia ?

Niektóre nowe udoskonalenia normy dotyczącej jakości w przemyśle motoryzacyjnym służące rozwiązywaniu aktualnych problemów pojawiających się w przemyśle motoryzacyjnym obejmują następujące aspekty:

  • wymogi dotyczące elementów i procesów związanych z bezpieczeństwem,
  • zwiększone wymogi dotyczące identyfikowalności produktu wspierające ostatnie zmiany regulacyjne,
  • wymogi dotyczące produktów z wbudowanym oprogramowaniem,
  • proces zarządzania gwarancją, w tym uwzględnienie braku problemów (NTF – no trouble found) i stosowanie wytycznych dotyczących przemysłu motoryzacyjnego,
  • doprecyzowanie wymogów z zakresu zarządzania poddostawcami i ich rozwoju,
  • dodanie wymogów dotyczących społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw.

Co jeszcze muszę wiedzieć?

Należy upewnić się, czy mają Państwo dostęp do aktualnych informacji dotyczących zmian w przedmiotowej normie.

Więcej dodatkowych informacji dotyczących procesu przejścia znajduje się tutaj.
Interesuje Cię Aktualizacja ISO? Wyślij do nas zapytanie
i zapisz się na nasz Newsletter!

Bardzo ważne jest, aby na bieżąco śledzić najnowsze informacje na temat działań dotyczących aktualizacji głównych norm dotyczących systemów zarządzania. Będziemy przekazywać aktualne informacje przez cały okres opracowywania norm do czasu opublikowania ich ostatecznej wersji.

Jeżeli mają Państwo pytania dotyczące nowego standardu prosimy o wypełnienie i przesłanie poniższego formularza. Jeżeli są Państwo zainteresowani aktualnościami z dziedziny systemów zarządzania prosmy o zapisanie się także na nasz Newsletter.