IATF 16949:2016 Aktualizacja

ISO/TS 16949:2009, norma dotycząca zarządzania jakością w przemyśle motoryzacyjnym oparta na normie ISO 9001, zmienia się. Konieczne jest, aby wszystkie organizacje posiadające obecnie certyfikat zgodności z normą ISO/TS 16949:2009 dokonały przejścia do dnia 14 września 2018 r.

Standard ten wraz z normą ISO 9001 zastępuje specyfikację techniczną ISO/TS 16949, która określa wymagania SZJ dla organizacji w branży motoryzacyjnej. IATF 16949:2016 i ISO 9001:2015 jako nierozerwalna para stanowią podstawę do budowy i certyfikacji SZJ w przemyśle motoryzacyjnym. Nie jest możliwa certyfikacja wyłącznie na zgodność z IATF 16949. Nowa wersja nie tylko stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie ze strony rynku, lecz również intensywniej koncentruje się na kontekście organizacji, myśleniu opartym na ryzyku, umocnionych kompetencjach przywódczych i nowej strukturze, która jest zgodna z innymi normami ISO.


Najnowsze informacje – 1 października 2016

Nowa wersja międzynarodowego standardu Zarządzania Jakością w Przemyśle Motoryzacyjnym  IATF 16949:2016 już jest dostępna.

Międzynarodowa Grupa Zadaniowa Motoryzacji (IATF) opublikowała nową normę dotyczącą zarządzania jakością w przemyśle motoryzacyjnym – IATF 16949:2016. Norma ta pomoże organizacjom w ciągłym doskonaleniu systemów zarządzania jakością oraz przyczyni się do rozwiązania problemów spowodowanych bardziej złożonymi łańcuchami dostaw przemysłu motoryzacyjnego oraz konkurencyjnym w skali światowej rynkiem.

Przedmiotowa norma zastępuje ISO/TS 16949, w ramach której określono wymogi Systemów Zarządzania Jakością dotyczące organizacji w przemyśle motoryzacyjnym, oraz jest dostosowana i odnosi się do ISO 9001:2015. IATF 16949:2016 nie jest jedynie normą dotyczącą zarządzania jakością, będzie ona wdrażana jako uzupełnienie normy ISO 9001:2015, a także w połączeniu z nią.

Chociaż dotychczasowi klienci posiadający certyfikat zgodności z ISO/TS 16949 muszą dokonać przejścia na nową wersję normy do dnia 14 września 2018 r., wszystkie audity (wstępne, nadzorcze, recertyfikacyjne lub dotyczące przejścia) dokonane po dniu 1 października 2017 r. przeprowadzane będą zgodnie z  IATF 16949:2016.

Po dniu 14 września 2018 r. wszystkie certyfikaty zgodności z ISO/TS 16949 stracą ważność. Im szybciej dokonają Państwo przejścia na nową normę, tym prędzej organizacja zacznie odnosić korzyści.

Międzynarodowa Grupa Zadaniowa Motoryzacji wydała ostatnio zmienioną Strategię Przejścia, aby pomóc organizacjom w dokonaniu przejścia z normy ISO/TS 16949:2009 na normę IATF 16949:2016. Strategia obejmuje również Najczęściej Zadawane Pytania zatwierdzone przez IATF i można ją znaleźć tutaj.

Kopię normy można zamówić tutaj

Nasza bogata oferta kursów szkoleniowych opracowanych przez ekspertów dostarczy Państwu wszelkich informacji niezbędnych do zrozumienia nowej normy i przygotowania się do sprawnego przejścia na jej nową wersję.


Czy norma IATF 16949:2016 jest zasadniczo odmienna od normy ISO/TS 16949:2009?

IATF 16949 ma zmienioną strukturę dostosowana do nowego wydania ISO 9001. Wzmacnia podejście procesowe i zarządzanie ryzykiem w Systemie Zarządzania Jakością w motoryzacji, ale koncentruje się głównie na wymaganiach motoryzacyjnych, których większość została przeniesiona ze specyficznych wymagań klientów z sektora motoryzacji. Jest łatwa do wdrożenia, ponieważ zawiera konkretne wymagania. Niemniej jednak aby dokładnie zrozumieć ideę standardu trzeba dobrze zrozumieć podejście procesowe w zarządzaniu organizacją oraz ocenę ryzyka na różnych poziomach zarządzania. Tylko wtedy wdrożony system będzie prawidłowo funkcjonował i stanowił podstawowe narzędzie zarządzania firmą. W związku z tym, wysoce zalecane jest uczestnictwo w ogólnych szkoleniach BSI w celu pełnego zrozumienia idei nowego standardu.


Dlaczego ISO/TS 16949 się zmienia ?

Niektóre nowe udoskonalenia normy dotyczącej jakości w przemyśle motoryzacyjnym służące rozwiązywaniu aktualnych problemów pojawiających się w przemyśle motoryzacyjnym obejmują następujące aspekty:

  • wymogi dotyczące elementów i procesów związanych z bezpieczeństwem,
  • zwiększone wymogi dotyczące identyfikowalności produktu wspierające ostatnie zmiany regulacyjne,
  • wymogi dotyczące produktów z wbudowanym oprogramowaniem,
  • proces zarządzania gwarancją, w tym uwzględnienie braku problemów (NTF – no trouble found) i stosowanie wytycznych dotyczących przemysłu motoryzacyjnego,
  • doprecyzowanie wymogów z zakresu zarządzania poddostawcami i ich rozwoju,
  • dodanie wymogów dotyczących społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw.

Co jeszcze muszę wiedzieć?

Należy upewnić się, czy mają Państwo dostęp do aktualnych informacji dotyczących zmian w przedmiotowej normie.

Więcej dodatkowych informacji dotyczących procesu przejścia znajduje się tutaj.
Formularz zapytania

Zaplanuj proces przejścia z BSI. Wypełnij poniższy formularz i uzyskaj bezpłatną wycenę lub zapytaj o więcej informacji.