Zmiana na stanowisku Dyrektora Zarządzającego BSI Group Polska

Niniejszym pragniemy poinformować, że dotychczasowa Dyrektor Zarządzająca, Joanna Bańkowska zakończyła współpracę z BSI.

Pozycję Dyrektora Zarządzającego w Polsce objął Regionalny Dyrektor Zarządzający, CE/CIS - Peter Leveringhaus, mający ponad 20 lat doświadczenia na stanowiskach kierowniczych i operacyjnych.

Restrukturyzacja jest podyktowana realizacją strategii ekspansji i umacniania pozycji BSI na rynkach Europy Środkowej i Wschodniej. 

 

W ciągu swojej kariery zawodowej Peter Leveringhaus, przez 6 lat obejmował funkcję Executive Vice President w strategicznej jednostce certyfikacyjnej - Germanischer Lloyd SE w Hamburgu, w obszarze „Morskie Systemy i Komponenty”, a następnie w jednostce RINA GmbH, w której był odpowiedzialny za obszar Niemiec. Współpracę z BSI rozpoczął w 2013 roku.

Peter Leveringhaus jest ekspertem w zakresie wydajności i rentownego wzrostu organizacji. Posiada szerokie spektrum praktycznych umiejętności koncepcyjnych i strategicznych, jak również ugruntowaną wiedzę w obszarze biznesu operacyjnego. Odniósł udokumentowane sukcesy we wprowadzaniu i realizacji zmian w oparciu o silne umiejętności analityczne i interpersonalne.

Jednocześnie zapewniamy naszych klientów, że BSI planuje dalszych rozwój działalności w Polsce. W ciągu najbliższych miesięcy będą realizowane nowe inwestycje w zasoby i infrastrukturę. Zamierzamy umacniać naszą pozycję na rynku, a tym samym spodziewamy się znaczącego rozwoju.

Z wyrazami szacunku,

BSI Group Polska