BS 10500 Studia przypadku

BS 10500 to norma odnosząca się do systemu zarządzania antykorupcyjnego, który podpowiada, jak kształtuje się etyka korporacyjna oraz może zapewnić sposób na spełnienie wymogów prawnych, takich jak na przykład wynikających z brytyjskiej ustawy o przeciwdziałaniu korupcji i łapówkarstwu. Do innych korzyści wynikających z jej posiadania należy spełnianie coraz częstszego wymogu interesariuszy na stosowanie odpowiednich metod przeciwdziałania łapówkarstwu, a także monitorowanie i mierzenie ryzyka w łańcuchu dostaw.

Przeczytaj, jakie korzyści z wdrożenia odnieśli nasi dotychczasowi Klienci