Wyzwania w zakresie BIOmateriałów do kontaktu z żywnością

Pomimo wielu pojawiających się obrazów zanieczyszczonych oceanów, odsłaniających nieakceptowalny poziom zanieczyszczenia środowiska naturalnego należy mieć na uwadze, iż opakowania w branży spożywczej odrywają bardzo istotną rolę. Pełnią one tzw. barierę zapobiegającą zanieczyszczeniom fizycznym, zanieczyszczeniom mikrobiologicznym lub chemicznym (substancje chemiczne znajdujące się w środowisku zewnętrznym podczas dystrybucji lub przechowywania produktu). Bariera ta pomaga również regulować środowisko wewnętrzne, wzrost mikroorganizmów oraz ewentualne zepsucie produktu.

Poprzez opakowanie klientom dostarcza się także informacje marketingowe, czy też informacje dotyczące bezpieczeństwa. Dodatkowo, użycie materiałów z tworzyw sztucznych pozwala redukować ilość odpadów spo-żywczych. Dane raportowane przez FAO1 pokazują, że „Każdego roku marnowana jest jedna trzecia żywności produkowanej na świecie – około 1,3 miliarda ton" oraz że „Owoce i warzywa, włączając w to korzenie i bulwy stanowią w tym
najwyższy udział".

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat aktualnych wyzwań w zakresie biodegradowalnych materiałów do kontaktu z żywnością pobierz nasz najnowszy eBook, z którego dowiesz się m.in. o przepisach prawa regulujących kwestię opakowań biodegradowalnych, rodzajach materiałów oraz obszarach potencjalnego ryzyka związanego z bio-materiałami
do kontaktu z żywnością.