Społeczna odpowiedzialność biznesu

Społeczna odpowiedzialność biznesu jest obszarem, którego nie może zignorować żadna organizacja. Jest nieodłącznym elementem szkoleń w obrębie każdego sektora. Oferujemy szeroką gamę produktów i usług, które dostarczają bezcennych rad i wgląd do etyki społecznej odpowiedzialności biznesu.Certyfikacja z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu.