Społeczna odpowiedzialność biznesu

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Sprostaj oczekiwaniom swoich interesariuszy, dzięki stosowaniu się do zasad społecznej odpowiedzialności biznesu.

Sprostaj oczekiwaniom swoich interesariuszy, dzięki stosowaniu się do zasad społecznej odpowiedzialności biznesu.

Red Overlay
normy z zakresu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu
normy z zakresu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu
Red Overlay

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Społeczna odpowiedzialność biznesu jest obszarem, którego nie może zignorować żadna organizacja. Jest nieodłącznym elementem szkoleń w obrębie każdego sektora. Oferujemy szeroką gamę produktów i usług, które dostarczają bezcennych rad i wgląd do etyki społecznej odpowiedzialności biznesu.

Certyfikacja z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu.

 

ISO 22301 Zarządzanie Ciągłością Działania