Brytyjski WMI (UK World Manufacturer Identifier - światowy kod identyfikujący producenta)

Od 1981 roku światowi producenci samochodów korzystają ze złożonego systemu numeracji zwanego VIN (Vehicle Identification Number - numer identyfikacyjny pojazdu), który jest unikalny dla każdego samochodu. W numerze tym zakodowane są następujące dane:

  • producent
  • rok produkcji
  • miejsce produkcji oraz
  • charakterystyka pojazdu

Jak przypisuje się WMI?

Wszystkie brytyjskie WMI są wydawane przez brytyjski krajowy komitet normalizacyjny, czyli British Standards Institution.W każdym kraju działa koordynator WMI, który wydaje producentom samochodów handlującym poza kraj określający ich, unikalny fragment 17-znakowego numeru VIN.

Cel stosowania kodu WMI

Światowy kod identyfikujący producenta, czyli w skrócie kod WMI, jest częścią składającego się z 17 znaków numeru identyfikacyjnego pojazdu (VIN). VIN składa się z trzech części:

  • WMI - 3 znaki
  • VDS - 6 znaków, oraz
  • VIS - 8 znaków.

O VDS (Vehicle Descriptor Section - znakach określających typ pojazdu, informacje o konstrukcji oraz rodzaju nadwozia) i VIS (Vehicle Indicator Section - członie identyfikującym pojazd) decyduje producent, ponieważ nie tylko określa on cechy pojazdu, ale również pozwala producentowi w rozróżnianiu pojazdów.

Koordynator WMI jest odpowiedzialny jedynie za przyznawanie kodu WMI.