Bankowość

BSI oferuje podniesienie poziomu usług, poprawne zarządzania ryzykiem i spełnienie wymagań prawnych.

W coraz bardziej niepewnym środowisku gospodarczym i prawnym, produkty i usługi firmy BSI zapewniają pewność, wewnętrzne systemy, procesy oraz wartości, które pomagają firmom odpowiednio zadbać o siebie oraz swoich klientów. Standardy te minimalizują ryzyko, kreują efektywność i mogą stworzyć wspólny język w świecie globalnej bankowości i całego sektora finansów.Certyfikacja bankowości


BS 10500 Zarządzanie Antykorupcyjne

BS 10500 zapewnia system zarządzania antykorupcyjnego dla organizacji na całym świecie. Jest przy tym sposobem spełnienia krajowych wymogów prawnych - niezależnie od tego, gdzie mieści się firma. Przepisy prawne dotyczące walki z korupcją zaostrzają się coraz bardziej, a zarządzanie antykorupcyjne stanowi wymóg w biznesie. Właśnie dlatego BS 10500 wskazuje, jako powinna się kształtować etyka biznesu i etyka zawodowa oraz wskazuje metody radzenia sobie z rosnącymi, globalnymi zagrożeniami.


ISO 31000 Zarządzanie Ryzykiem

Sektor usług finansowych jest narażony na duże ryzyko ze strony operacyjnej, rynku, klientów oraz łańcucha dostaw. Norma ISO 31000 jest podstawą przy wdrażaniu innych standardów zarządzania ryzykiem ISO. Została opracowana w celu ujednolicenia podejścia.  


ISO/IEC 27001 Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji

Instytucje finansowe są ciągle na celowniku organizacji przestępczych usiłujących zataakować firmowy sprzęt oraz wykraść dane dostępu. Organ nadzorujący został zasypany ogromną ilością zgłoszeń różnych instytucji finansowych, które utraciły ważne dane, nakładając grzywne siegające 15 mln zł. Dzięki ISO/IEC 27001 można tego uniknąć. System ten bazuje na ryzykownym podejściu, aby pomóc instytucjom planować i wdrażać system zarządzania bezpieczeństwem informacjii, który zapewnia właściwy i przystępny poziom bezpieczeństwa wewnątrz organizacji.