Wskazówki dotyczące wyszukiwania

Przeszukiwanie całej witryny BSI można rozpocząć z dowolnej strony serwisu.Pole wyszukiwania znajduje się w prawym górnym rogu każdej strony.Można używać standardowych wartości liczbowych, słów kluczowych i zwrotów.Po wpisaniu słowa kluczowego należy po prostu kliknąć „wyszukaj” lub wcisnąć enter.

Można także przeszukiwać produkty dostępne w sklepie BSI; w tym celu należy przejść do sklepu BSI, korzystając z paska nawigacyjnego u góry,a następnie wybrać „Normy i publikacje” w lewym górnym rogu strony.W środkowej części strony pojawi się pole do wyszukiwania produktów dostępnych w sklepie.

Wyświetli się lista wyników pasujących do wpisanego słowa kluczowegoułożona w kolejności odpowiadającej ich stopniowi dopasowania.W przypadku braku wyników wyszukiwania wyświetli się informacja o błędzie._

Po znalezieniu potrzebnej strony należy po prostu kliknąć na odnośnik kierujący do tego obszaru.

Wskazówki dotyczące wyszukiwania

 • Wyszukiwarka nie rozróżnia małych i wielkich liter
  Wyniki wyszukiwania będą takie same zarówno dla BS 25999, jak i bs 25999
 • Wyszukiwarka uwzględnia odstępy między znakami - numery norm powinny zawierać odstępy między wszystkimi poszczególnymi elementami.
  Dlatego na przykład należy wpisać bs en iso 9001, a nie bseniso9001.
 • Lista wyników wyszukiwania jest ułożona w kolejności odpowiadającej ich stopniowi dopasowania do słowa kluczowego - uwzględnia liczbę wystąpień danego słowa kluczowego (słów kluczowych) na stronie oraz miejsca, w których one występują.
  Na przykład strona, na której wyszukiwane słowo kluczowe znajduje się w tytule w większym stopniu odpowiada kryteriom wyszukiwania niż taka, na której dane słowo kluczowe występuje w tekście głównym.

Doprecyzowanie wyszukiwania

Często uzyskujemy zbyt wiele wyników wyszukiwania, aby być w stanie je szybko przeglądnąć.W takim przypadku istnieje kilka sposobów filtrowania wyników.

 • Dodanie dodatkowych słów kluczowych
  Po przeprowadzeniu pierwotnego wyszukania na środku strony z wynikami wyszukiwania pojawi się nowe okno wyszukiwania.Wpisanie słów kluczowych w tym polu pozwoli przeprowadzić wyszukiwanie tylko w obrębie pierwotnego zestawu odpowiedzi.
 • Pole „Doprecyzuj wyszukiwanie” z lewej strony
  Po dokonaniu wyszukiwania system automatycznie klasyfikuje wyniki na podstawie kilku kryteriów.Kryteria pojawiające się po dokonaniu wyszukiwania zależą od uzyskanych wyników.Najbardziej odpowiednie kryteria są automatycznie wybierane po każdym wyszukiwaniu i mogą zmienić się po doprecyzowaniu wyszukiwania. Poniżej znajdują się definicje różnych kryteriów.Aby filtrować wyniki według wybranych kryteriów, wystarczy zaznaczyć ich nazwy.
 • Usuwanie słów kluczowych lub doprecyzowania wyszukiwania
  Wszystkie słowa kluczowe i filtry zastosowane w ramach określonego wyszukiwania pojawią się aż do pola wyszukiwania.Aby usunąć jedno z nich, należy kliknąć na znajdujący się obok niego niebieski znak x.

Definicje kryteriów doprecyzowania

 • Typ wyniku
  Oznacza typ znalezionych stron i obejmuje:
  Normy i publikacje - strony ze sklepu BSI, gdzie można kupić normę lub publikację
  Publikacje prasowe / wiadomości - Publikacje prasowe i wiadomości od BSI
  Informacje i usługi - obejmuje wszystkie strony z witryny z wyjątkiem sklepu BSI i publikacji prasowych.
 • Usługi
  Klasyfikuje wyniki według usług oferowanych przez BSI - na przykład ocena, certyfikacja i badanie wyrobu.
 • Dyscypliny
  Klasyfikuje wyniki według dyscyplin odnoszących się do wielu branż i sektorów - na przykład zarządzanie jakością i zarządzanie ryzykiem.
 • Branże
  Klasyfikuje wyniki według branż - na przykład produkcja i budownictwo.
 • Status
  Klasyfikuje wszystkie wyniki będące normami według ich statusu - na przykład wycofane, projekty i aktualne.
 • Moduł
  Klasyfikuje wszystkie wyniki będące normami według modułów użytych w British Standards Online (BSOL).
 • Klasyfikacja ICS
  Klasyfikuje wszystkie wyniki będące normami według Międzynarodowa Klasyfikacja Norm (ang. International Classification System), która jest regulowana przez International Organization for Standardization (ISO). Aby uzyskać więcej informacji o ISO lub ICS, należy odwiedzić witrynę internetową - www.iso.org