Zastosowanie normy ISO 26000 - Wsparcie działania organizacji (biznesu/urzędu) w ramach odpowiedzialności społecznej

Identyfikowanie problemów odpowiedzialności społecznej w organizacjach biznesowych oraz niebiznesowych, identyfikacja stron, określanie polityki oraz kierunki działania zgodnie ze strategią, to kolejny etap prowadzący w kierunku stosowania normy ISO 26000:2010. Zapoznanie z normą w formie zajęć warsztatowych może pomóc w jej stosowaniu oraz zrozumieniu jej założeń.


Zakres merytoryczny szkolenia:

Ogólne przypomnienie zasad oraz głównych obszarów i problemów odpowiedzialności społecznej wg treści normy ISO 26000:2010. 
Przeprowadzenie 7 ćwiczeń, których celem jest nabycie praktycznej wiedzy w obszarach:

 • Identyfikacja problemów w organizacjach (biznes oraz urzędy),
 • Identyfikacja zainteresowanych stron,
 • Ustalanie polityk oraz kierunków działania,
 • Komunikacja i informacja,
 • Monitorowanie i doskonalenie odpowiedzialności społecznej.

Standard ISO 26000:2010 jest przewodnikiem po obszarach i problemach istotnych dla odpowiedzialności społecznej w warunkach najróżniejszych organizacji.

Cel kursu:

Po ukończeniu szkolenia, uczestnicy będą potrafili:

 • Identyfikować istotne dla organizacji problemy odpowiedzialności społecznej,
 • Identyfikować zainteresowane strony,
 • Ustalać polityki i kierunki działań,
 • Zapewniać komunikowanie się z zainteresowanymi stronami,
 • Monitorować i doskonalić odpowiedzialność społeczną.

Uczestnicy:

 • Osoby wyznaczone do zorganizowania systemu zarządzania odpowiedzialnością społeczną w swojej organizacji,
 • Osoby znające założenia normy ISO 26000:2010, w tym:
  - Pełnomocników ds. systemów zarządzania,
  - Członków kierownictw firm i urzędów,
  - Kierowników ds. zarządzania zasobami ludzkimi.

Korzyści dla organizacji:

 • Praktyczna znajomością zagadnień odpowiedzialności społecznej w warunkach różnego charakteru organizacji,
 • Praktyczna wiedza o metodach wprowadzania zasad odpowiedzialności społecznej w organizacji.
 • Praktyczna wiedza z zakresu normy ISO 26000.

Forma szkolenia:  Warszaty

Czas trwania:         1 dzień