Zarząd BSI

Dr John Hirst CBE

Chairman (A, Chair N, SR)

Dr John Hirst CBE

John Hirst został powołany do zarządu w październiku 2018 r. na stanowisko dyrektora niewykonawczego, a w styczniu 2019 r. został jego przewodniczącym. John jest znakomitym liderem biznesowym i posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu oraz przekształcaniu złożonych organizacji. Jego wczesna kariera była związana z ICI, rozpoczynając od działu finansów. Następnie obejmował różne role zarządzające, służąc zespołowi wykonawczemu grupy jako dyrektor naczelny Wydziału Chemikaliów Specjalnych. Później został dyrektorem generalnym Grupy Premier Farnell – firmy zajmującej się sprzedażą elektroniki FTSE 250. W latach 2007-2014 pracował dla brytyjskiego Met Office jako dyrektor naczelny. Obecnie jest starszym niezależnym dyrektorem Anglian Water Services i dyrektorem niewykonawczym w Ultra Electronics Holdings plc i Marsh Limited.


Howard Kerr

Dyrektor naczelny

Howard Kerr

Howard Kerr został członkiem Zarządu w listopadzie 2008 r., a stanowisko dyrektora naczelnego objął w styczniu 2009 r. Na początku swojej kariery przez pewien okres pracował w Associated British Ports, a później w działach ds. spedycji, logistyce i marketingu B2B w Inchcape PLC w Zjednoczonym Królestwie, Japonii, Chinach i na Bliskim Wschodzie. Następnie dołączył do SHV Holdings NV, gdzie pełnił funkcje ogólno kierownicze w dziale ds. energetyki, w tym funkcję dyrektora naczelnego Calor Group Ltd., UK oraz pierwszego wiceprezesa International Management Board w SHV Gas w Holandii.


Craig Smith FCCA

Dyrektor finansowy Grupy

Craig Smith FCCA

Craig Smith dołączył do Zarządu w sierpniu 2011 r. jako dyrektor finansowy Grupy. Jest biegłym księgowym, a swoją karierę rozpoczął w 1985 r. w Coats Viyella PLC; pracował w branży finansowej w takich krajach, jak Australia, Hiszpania, Wielka Brytania, Maroko, Węgry i Finlandia. Po powrocie do Wielkiej Brytanii w 1997 r. został dyrektorem finansowym na Europę w dwóch dużych amerykańskich korporacjach z branży identyfikacji produktów oraz drukarskiej. Niedługo przed dołączeniem do BSI pełnił funkcję dyrektora finansowego grupy w dwóch brytyjskich spółkach notowanych na giełdzie, Huntleigh Technology PLC w latach 2003–2007 oraz Management Consulting Group PLC od 2007 roku.


Dr Scott Steedman CBE

Dyrektor ds. norm

Dr Scott Steedman CBE

Scott Steedman dołączył do BSI w styczniu 2012 r., a w październiku 2012 r. został powołany do Zarządu. Scott jest z wykształcenia inżynierem, swoją karierę rozpoczął na Cambridge University zanim przeszedł do branży, gdzie spędził ponad 20 lat, pracując dla firm konsultingowych i wykonawczych zajmował się dużymi projektami infrastrukturalnymi i budowlanymi na całym świecie. W listopadzie 2012 r. został wybrany na stanowisko wiceprzewodniczącego Europejskiego Komitetu Normalizacji (CEN); pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Institution of Civil Engineers oraz był prezesem Królewskiej Akademii Inżynierii (Royal Academy of Engineering), gdzie nadal pełni funkcję redaktora naczelnego magazynu Ingenia, sztandarowego czasopisma wydawanego przez Królewską Akademię Inżynierii.


Lucinda Riches CBE

Starszy dyrektor niepełniący funkcji wykonawczych

Lucinda Riches CBE

Lucinda Riches dołączyła do Zarządu jako doradca w maju 2011 r., w maju 2012 r. objęła stanowisko dyrektora niepełniącego funkcji wykonawczych, a w październiku 2015 r. objęła funkcję starszego dyrektora niepełniącego funkcji wykonawczych. Przez ponad 20 lat pracowała jako bankier inwestycyjny w firmie SG Warburg i w firmach będących jej następcami; ostatecznie zajmowała stanowisko światowego dyrektora ds. rynków kapitałowych oraz była członkiem zarządu w UBS Investment Bank. Lucinda Riches obejmuje stanowisko dyrektora niepełniącego funkcji wykonawczych w spółce UK Financial Investments Limited, która zarządza inwestycjami rządu Zjednoczonego Królestwa w instytucjach finansowych; jest również dyrektorem niepełniącym funkcji wykonawczych w Diverse Income Trust PLC, Ashtead Group PLC, CRH PLC and ICG Enterprise Trust PLC.Douglas Hurt FCA

Dyrektor niepełniący funkcji wykonawczych

Douglas Hurt FCA

Douglas Hurt dołączył do Zarządu w listopadzie 2015 r. jako dyrektor niepełniący funkcji wykonawczych. Douglas rozpoczął karierę w PricewaterhouseCoopers, gdzie uzyskał uprawnienia biegłego księgowego. Następnie dołączył do GlaxoSmithKline Group, gdzie obejmował wiele stanowisk kierowniczych, w tym stanowisko dyrektora zarządzającego, Glaxo Wellcome UK. W 2006 r. dołączył do IMI PLC i do lutego 2015 r. pełnił funkcję dyrektora finansowego Grupy. Obecnie pracuje jako dyrektor niepełniący funkcji wykonawczych i przewodniczący Komitetu ds. auditów w Tate & Lyle PLC i Vesuvius PLC.


Ian Lobley

Dyrektor niewykonawczy (A, N)

Ian Lobley

Ian Lobley dołączył do zarządu jako Dyrektor Niewykonawczy w dniu 1 maja 2019 r. Ian jest Partnerem Zarządzającym w 3i Group plc (międzynarodowej spółce inwestycyjnej FTSE 100), a także członkiem komitetu inwestycyjnego. Jest również Dyrektorem Niewykonawczym inwestora infrastrukturalnego FTSE 250 3i Infrastructure plc, AES Engineering i Cirtec Medical w ramach globalnego portfolio 3i. Od 2012 r. Ian jest członkiem BVCA UK and European Capital Committee. Ian ukończył Inżynierię Chemiczną na Uniwersytecie w Birmingham, a przed 3i pracował jako inżynier w BOC Specialty Gases.


Dr Stephen Page

Dyrektor niepełniący funkcji wykonawczych

Dr Stephen Page

Stephen Page dołączył do Zarządu we wrześniu 2015 r. jako Dyrektor niepełniący funkcji wykonawczych. Stephen posiada bogate doświadczenie w zakresie transformacji IT i ryzyka korporacyjnego obejmujące bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni i zapobieganie terroryzmowi. W Accenture pełnił różne funkcje w zakresie przywództwa na poziomie europejskim i światowym, w tym funkcję dyrektora zarządzającego, a także był odpowiedzialny za strategiczną efektywność w dziedzinie IT. Przez ostatnie jedenaście lat pełnił szereg funkcji w Zarządzie na stanowiskach doradczych wysokiego szczebla. Obecnie zajmuje stanowisko dyrektora niepełniącego funkcji wykonawczych w TSB Banking Group PLC, Nominet UK i Bibliotece Brytyjskiej.


Alison Wood

Dyrektor niepełniący funkcji wykonawczych

Alison Wood

Alison Wood dołączyła do Zarządu we wrześniu 2014 r. jako dyrektor niepełniący funkcji wykonawczych. Niemal 20 lat pracowała w BAE Systems PLC na wielu stanowiskach strategicznych i przywódczych, w tym jako dyrektor strategiczny Grupy; w latach 2008–2013 była również światowym dyrektorem ds. strategii i rozwoju korporacyjnego w National Grid PLC. Obejmowała stanowisko dyrektora niepełniącego funkcji wykonawczych w BTG PLC i Thus Group PLC; obecnie pracuje jako dyrektor niepełniący funkcji wykonawczych i przewodnicząca Komitetu wynagrodzeń w Cobham PLC i Costain PLC oraz jako starszy niezależny dyrektor e2v PLC.


Sekretarz Zarządu

Grainne Brankin

Grainne Brankin

Grainne Brankin dołączyła do BSI jako Dyrektor Działu Administracyjno-Prawnego i Sekretarz Zarządu w lipcu 2017. Grainne zaczynała w Clifford Chance. Ma doświadczenie przy obsłudze wielu międzynarodowych transakcji korporacyjnych i handlowych, w szczególności w zakresie technologii i mediów. Zajmowała stanowiska radcy prawnego oraz członka komitetu wykonawczego w Yahoo!, CBS Outdoor, Exterion Media i Centaur Media PLC.