Polityka i procedury dotyczące informacji zwrotnych od klientów

BSI z zaangażowaniem dąży do zapewniania swoim klientom i interesariuszom skutecznych oraz elastycznych usług. Podejmujemy wszelkie starania, aby spełniać oczekiwane od nas wysokie standardy, jednak czasem zdarzają się nam również potknięcia. W takich przypadkach musimy zostać poinformowani, aby być w stanie podjąć wszelkie wysiłki na rzecz naprawienia szkód i zapobiegnięcia dalszym niedociągnięciom. Jednym z naszych sposobów na stałe udoskonalanie usług na rzecz Państwa i innych klientów jest wsłuchiwanie się, a także reagowanie na Państwa skargi, pochwały oraz uwagi.

Wyrazy uznania

Mamy nadzieję, że będzie nam się zdarzać przekraczać Państwa oczekiwania, a wówczas Wy zechcecie się podzielić się z innymi pozytywnymi doświadczeniami związanymi z naszymi usługami. Zawsze z radością przyjmujemy Państwa pozytywne komentarze, ponieważ z naszego punktu widzenia warto wiedzieć, kiedy robimy coś dobrze, aby móc promować dobre praktyki w całej organizacji i okazywać naszym pracownikom uznanie, kiedy jest ono należne.

Reklamacje

W BSI chcemy oferować jak najlepszy poziom obsługi oraz zapewniać Państwu pełne zadowolenie z naszych produktów i usług. Jeśli tak nie jest i pragną Państwo złożyć reklamację, wówczas prosimy o jak najszybsze poinformowanie nas o tym.

Wówczas my:

  • W ciągu 2 dni roboczych potwierdzimy wpłynięcie reklamacji
  • Zbadamy sprawę i możliwie jak najszybciej odpowiemy na nią, starając się zrobić to w ciągu 10 dni roboczych
  • Jeśli nie będziemy w stanie odpowiedzieć w ciągu 10 dni roboczych, wyjaśnimy przyczynę takiej sytuacji, a także poinformujemy o terminie, w jakim należy oczekiwać pełnej odpowiedzi

Apelacje

Jeżeli jesteście Państwo certyfikowanym lub będącym w trakcie weryfikacji klientem BSI i istnieje spór dotyczący Waszej certyfikacji lub weryfikacji, którego nie jesteście w stanie rozwiązać z pomocą auditora/weryfikatora/Działu Certyfikacji lub zarządu lokalnego biura BSI, należy w ciągu 21 dni kalendarzowych od otrzymania decyzji wystąpić z wnioskiem pisemnym do lokalnego Managera Compliance & Risk. Adres każdego z lokalnych biur można znaleźć na stosownej stronie internetowej każdego z krajów.

Niezależnie od kraju, w którym Państwo jesteście, po złożeniu odwołania, zostanie ustanowiona niezależna komisja odwoławcza, niezwiązana z rozpatrywaną sprawą. Posiedzenie komisji wraz zainteresowanym stronami zostanie zwołane w możliwie jak najkrótszym czasie. Po wysłuchaniu w pełnym zaufaniu dowodów wszystkich stron komisja odwoławcza podejmie ostateczną i rozstrzygającą decyzję, a także poinformuje o niej pisemnie BSI oraz stronę wnoszącą odwołanie.

Komentarze

Zachęcamy Państwa do dzielenia się z nami uwagami na temat naszych produktów, usług, witryny internetowej itp. Takie komentarze zawsze przyjmujemy z zadowoleniem, ponieważ pomagają nam kształtować i udoskonalać naszą ofertę.

Wszelkie otrzymywane przez nas informacje zwrotne od klientów będą rejestrowane w naszym systemie rejestracji informacji zwrotnych od klientów i traktowane z zachowaniem zasad poufności oraz zgodnie z polityką prywatności BSI. Zarząd dokonuje ich comiesięcznego przeglądu i monitoringu celem wskazania oraz wprowadzenia w życie udoskonaleń z korzyścią dla naszych interesariuszy.

Jak można podzielić się z nami swoimi opiniami?

  • Telefon: Skontaktuj się z biurem pod numerem 22 209 01 01
  • El: complaints@bsigroup.com
  • Korespondencja na adres:

Dział Obsługi Klienta
BSI Group Polska Sp. z o.o.
al. „Solidarności” 171
00-877 Warszawa 
Polska

Informacje, które pomogą nam rozpatrzyć wyrażoną przez Państwa opinię


Jeśli chcą Państwo uzyskać odpowiedź na wyrażoną opinię, podczas kontaktu z nami prosimy o przekazanie nam jak najwięcej następującego typu informacji:

Tytuł oraz imię i nazwisko
Nazwa firmy (jeśli dotyczy)
Kod pocztowy
Numer telefonu (wraz z numerem kierunkowym)
Adres e-mail
Numer klienta (o ile jest znany)
Odwołanie do komitetu BSI (jeśli dotyczy)

Rodzaj informacji zwrotnej:
Reklamacja
Reklamacje (pierwsza skarga, czy kolejna w związku z uzyskaniem niezadowalającej odpowiedzi)
Apelacja
Uwagi

Jasne przedstawienie swojej opinii