Polityka i procedury dotyczące informacji zwrotnych od klientów

BSI z zaangażowaniem dąży do zapewniania swoim klientom i interesariuszom skuteczne i elastyczne usługi. Jakkolwiek podejmujemy wszelkie starania, aby spełniać wysokie standardy, jakich się od nas oczekuje, czasem zdarzają się nam potknięcia W takich przypadkach musimy być informowani, aby być w stanie podjąć wszelkie wysiłki na rzecz naprawienia szkód i zapobiegnięcia dalszym niedociągnięciom. Jednym z naszych sposobów na stałe udoskonalanie naszych usług na rzecz Państwa i innych klientów jest wsłuchiwanie się i reagowanie na Państwa skargi, pochwały i uwagi.

Wyrazy uszanowania
Mamy nadzieję, że będzie nam się zdarzać przekraczać Państwa oczekiwania, a wówczas Wy zechcecie się podzielić się z innymi pozytywnymi doświadczeniami na temat naszych usług.Zawsze z radością przyjmujemy Państwa pozytywne komentarze, ponieważ z naszego punktu widzenia warto wiedzieć, kiedy robimy coś dobrze, aby móc promować dobre praktyki w całej organizacji i okazywać naszym pracownikom uznanie, kiedy jest ono należne.

Reklamacje
W BSI chcemy oferować jak najlepszy poziom obsługi oraz zapewniać Państwu pełne zadowolenie z naszych produktów i usług. Jeśli tak nie jest i pragną Państwo złożyć reklamację, wówczas prosimy o jak najszybsze poinformowanie nas o tym._

Wówczas my:

  • W ciągu 5 dni roboczych potwierdzimy wpłynięcie reklamacji
  • Zbadamy sprawę i możliwie jak najszybciej odpowiemy na nią, starając się zrobić to w ciągu 10 dni roboczych
  • Jeśli nie będziemy w stanie odpowiedzieć w ciągu 10 dni roboczych, wyjaśnimy przyczynę takiej sytuacji, a także poinformujemy o terminie, w jakim należy oczekiwać pełnej odpowiedzi

Komentarze
Zachęcamy Państwa do dzielenia się z nami uwagami na temat naszych produktów, usług, witryny internetowej itd. Takie komentarze zawsze przyjmujemy z zadowoleniem, ponieważ pomagają nam kształtować i udoskonalać naszą ofertę.

Wszelkie otrzymywane przez nas informacje zwrotne od klientów będą rejestrowane w naszym systemie rejestracji informacji zwrotnych od klientów i traktowane z zachowaniem zasad poufności oraz zgodnie z polityką prywatności BSI. Zarząd dokonuje ich comiesięcznego przeglądu i monitoringu celem wskazania i wprowadzenia w życie udoskonaleń z korzyścią dla naszych interesariuszy.

Jak można podzielić się z nami swoimi opiniami?

  • Telefon: Skontaktuj się z biurem pod numerem 22 330 61 80
  • El: complaints@bsigroup.com
  • Korespondencja na adres:


Dział Obsługi Klienta
BSI Group Polska Sp. z o.o.
Ul. Królewska 16
00-103
Warszawa
Polska

Informacje, które pomogą nam rozpatrzyć wyrażoną przez Państwa opinię
Jeśli chcą Państwo uzyskać odpowiedź na wyrażoną opinię, podczas kontaktu z nami prosimy o przekazanie nam jak najwięcej następującego typu informacji:

Tytuł oraz imię i nazwisko
Nazwa firmy (jeśli dotyczy)
Kod pocztowy
Numer telefonu (wraz z numerem kierunkowym)
Adres e-mail
Numer klienta (o ile jest znany)
Odwołanie do komitetu BSI (jeśli dotyczy)

Rodzaj informacji zwrotnej:
Reklamacja
Reklamacje (pierwsza skarga, czy kolejna w związku z uzyskaniem niezadowalającej odpowiedzi)
Uwagi

Jasne przedstawienie swojej opinii