Historia British Standards Institution

1901 - 1914 Początki

Sir John Wolfe-Barry – człowiek który zaprojektował Tower Bridge w Londynie  założył  22 stycznia 1901 roku Radę Instytutu Inżynierów Budowlanych (Council of the Institution of Civil Engineers) w celu opiniowania standardów używanych w branży metalowej i stalowej.  Wynikiem tego 26 kwietnia 1901 r , odbyło się pierwsze spotkanie Komitetu Norm Inżynierskich podczas którego zatwierdzono standard, który ujednolicał rozmiar stali konstrukcyjnej  redukując ich liczbę z 175 do 113 - i tak się rozpoczęła Standardyzacja.

W 1903 oczekiwania kupców na wyroby „jakościowe” doprowadziły do wykreowania i 
zarejestrowania  Brytyjskiego Znaku Standaryzującego (British Standard Mark) – który później został uznany jako  Kitemark®. Znak ten został zastosowany na szynach tramwajowych potwierdzając ich jakość, a przeprowadzone działania spowodowały ujednolicenie szerokości torów i zredukowanie ich liczby z 75 do 5.

1914 – 1945 Wzrost Standaryzacji

Podczas I Wojny Światowej Brytyjskie Standardy były używane przez Admiralicję,
 Ministerstwo Handlu, Towarzystwo Klasyfikacji Statków, Ministerstwo Transportu, Hrabstwo Miasta Londyn oraz wiele innych. W 1920 roku obowiązującymi standardami zostały również objęte Kanada, Australia, Południowa Afryka i Nowa Zelandia. Zainteresowanie było również widoczne w USA oraz w Niemczech.

22 kwietnia 1929 roku  Komitet Standaryzacyjny Inżynierów (Engineering Standard Committee) od 1918 roku Brytyjskie Stowarzyszenie Standaryzacji Inżynierów (British Engineering Standards Association) uzyskał tytuł „Przywileju Królewskiego”. Dadatkowy przywilej miał miejsce w 1931 roku zmieniając ostatecznie nazwę na British Standards Institution , która to nazwa obowiązuje do dnia dzisiejszego.

W momencie wybuchu II Wojny Światowej, prace nad upowszechnieniem standardów zostały wstrzymane i wszystkie wysiłki zostały skoncentrowane na stworzeniu standardów wojennych „war emergency standards” W 1942 roku  Brytyjski Rząd oficjalnie uznał BSI jako jedyną organizację odpowiedzialną za wydawanie krajowych standardów. Pomiędzy 1939 i 1945 rokiem ponad 400 „war emergency standards”  zostało opracowanych.

1946 – 1975 Międzynarodowa konsolidacja i troska o klienta

W 1946 roku w Londynie odbyła się pierwsza konferencja dotycząca wspólnych standardów (Commonwealth Standards Conference) zorganizaowana przez BSI, która doprowadziła do założenia International Organization for Standardization (ISO).

W latach 50 I 60  rynek został zalany różnymi towarami,
 z czego wiele z nich było o wątpliwej jakości. W 1953 roku Kitemark® zaapelował do krajowych producentów mebli, szybkowarów i kasków motocyklowych aby pomóc klientom w rozpoznawaniu towarów, które są produkowane poprawnie i stosować znak na wyrób.

Standardy były również publikowane w takich dziedzinach  jak pomiar zanieczyszczenia powietrza, energii nuklearnej, używania odpowiednich kolorów służących identyfikacji w przemyśle, mebli biurowych I szkolnych itp.

W 1951 roku utworzono Żeński Komitet Doradczy “The Women’s Advisory Committee” którego celem było informowanie o oddziaływaniu standardów na krajowego konsumenta. Inicjatywa ta była prekursorem powstania istniejącego dzisiaj Consumer Policy Committee, który koordynuje pracami związanymi z udziałem przedstawiceli konsumentów w komitecie technicznym BSI odpowiedzialnym za produkty konsumenckie.  

W 1959 roku założono The Test House at Hemel Hempstead, którego celem było testowanie sprzętu eksportowanego do Kanady, inicjatywa ta stała się prekursorem powstania BSI Product Services. Rządowe rozporządzenia spowodowały obowiązek posiadania znaku Kitemark® wśród producentów samochodowych pasów bezpieczeństwa i kasków motocyklowych , które były przeprowadzane w Hemel Hempsteaded.

1975 – 1997 Standardy Zarządzania Systemami

Pierwszym światowym standardem zarządzania systemem jakości był BS 5750, który został opublikowany przez BSI w 1979 roku. W 1987 standard ten stał się  normą ISO 9000 inspirując dalszą serię międzynarodowych standardów. Norma ta została poprawiona w 1994 i udoskonalona w 2000 roku  zapewniając międzynarodowy sukces systemu zarządzania jakością z liczbą ponad 776 000 wydanych certyfikatów wg ISO 9001:2000 w 161 krajach pod koniec 2005 roku. Podążając tą samą drogą BSI opublikowało w 1992 roku pierwszy światowy standard dotyczący systemu zarządzania środowiskiem BS 7750.

W 1996 roku międzynarodowy następca BS 7750  został opublikowany jako ISO 14001 . Podczas pierwszych dziesięciu lat kiedy standard ten został zaakceptowany na rynku międzynarodowym wydano ponad 111 000 certyfikatów ISO 14001 (lata 1996 -2005) w 138 państwach. Grupa BSI również podjeła międzynarodową ekspansję, zakładając w 1991 roku  BSI Americas w Reston, Virginia I zakładając w 1995 roku pierwsze Azjatyckie biuro w Hong Kongu.

Przywilej Królewski

Od 1998 roku BSI stała się firmą globalną w 1998, po zmianach w Przywileju Królewskim, Grupa BSI stawała się:
  • CEEM, czołową Amerykańską firmą szkoleniową z zakresu systemów zarządzania oraz dostarczającą publikacje,
  • International Standards Certification Pte Ltd, zlokalizowaną w Singapurze organizacją certyfikującą.


W styczniu 2002 roku, BSI przejęło firmę KPMG – północno- amerykańską jednostkę certyfikującą systemy ISO, stając się jednocześnie największą jednostką certyfikującą w Ameryce Północnej. W 2003 roku BSI przejmuje 100 procent udziałów w BSI Pacific Ltd, w celu grupowej konsolidacji i wspólnych działań na ogromnym potencjale rynku certyfikacji w Chinach. BSI również przejmuje 49 procent udziałów w BSPL (British Standards Publishing Limited), tworząc nowe źródło sprzedaży, dystrybucji  dostarczając standardy w przemysle oraz na  rynku komercyjnym w UK oraz na całym świecie.  

W 2003 roku celebrujemy 100 lecie znaku Kitemark, który stal się w biznesie Superznakiem

W roku 2004, BSI przejmuję w Holandii firmę KPMG – KPMG Certification B.V. – zapewniając szeroki zakres usług świadczących przez grupę w całym Beneluksie i w pozostałej części Europy kontynentalnej.

W 2006 BSI, przejmuje Niemiecką Jednostkę Certyfikującą NIS ZERT,Entropy International Ltd, jedną z najwiekszych światowych firm zapewniających doskonałość oraz możliwość zrównoważonego rozwoju dzięki oprogramowaniu  oraz Benchmark Certification Pty Ltd -  drugą co do wielkości Australijską jednostkę certyfikującą  wraz z biznesem szkoleń ASI-QS, zlokalizową w UK firmie specjalizującej się w szkoleniach i wdrożeniach Six Sigma.

Rezultatem tych strategicznych ruchów, przez  więcej niż stulecie osiągnęliśmy wzrost. BSI Group dostarcza teraz w szerokim zakresie usługi i portfolio do klientów, pomagając im dążyć do doskonałości i podnosząc ich renomę na całym świecie. BSI wydało ponad 80 000 certyfikatów ISO na całym Świecie.

W 2008 Kitemark®  BSI został nagrodzony statusem Superbrand po raz czwarty z rzędu dzięki swoim kolejnym wypełnionym sukcesami sezonom.

W kwietniu 2009, BSI przejmuje Supply Chain Security Division of First Advantage Corporation, USA, natomiast w maju 2009 przejmuje Certification International S.r.l., jednostkę auditującą oraz dokonującą certyfikacji systemów zarządzania we Włoszech. Następnie, w sierpniu 2009, BSI przejmuje EUROCAT, niemiecką jednostkę certyfikującą oraz przeprowadzającą testy w sektorze opieki zdrowotnej.

W rezultacie tych działań strategicznych, oraz ponad stuletniemu okresowi rozwoju, Grupa BSI w swoim portfolio usług przedstawia w pełni kompleksowe usługi biznesowe, a dostarczając je klientom na całym świecie, pomaga im zwiększać wydajność jednocześnie zwiększając ich rynkową konkurencyjność.