Historia British Standards Institution

1901 - 1914 Początki

Sir John Wolfe-Barry - człowiek który zaprojektował Tower Bridge w Londynie - założył 22 stycznia 1901 roku Radę Instytutu Inżynierów Budowlanych (Council of the Institution of Civil Engineers) w celu opiniowania standardów używanych w branży metalowej i stalowej. Wynikiem tego 26 kwietnia 1901 r. odbyło się pierwsze spotkanie Komitetu Norm Inżynierskich. Podczas konferencji zatwierdzono standard, który ujednolicał rozmiar stali konstrukcyjnej redukując ich liczbę z 175 do 113. Tak się rozpoczęła Standardyzacja.

W 1903 roku oczekiwania kupców na wyroby „jakościowe” doprowadziły do wykreowania i zarejestrowania Brytyjskiego Znaku Standaryzującego (British Standard Mark) – znany później jako Kitemark. Po raz pierwszy znak ten potwierdził jakość szyn tramwajowych. Jednocześnie podjęte działania spowodowały ujednolicenie szerokości torów i zredukowanie ich liczbę z 75 do 5.

1914 – 1945 Wzrost Standaryzacji

Podczas I Wojny Światowej Brytyjskie Standardy były używane przez Admiralicję, Ministerstwo Handlu, Towarzystwo Klasyfikacji Statków, Ministerstwo Transportu, Hrabstwo Miasta Londyn oraz wiele innych. W 1920 roku obowiązującymi standardami zostały również objęte Kanada, Australia, Południowa Afryka i Nowa Zelandia. Zainteresowanie było również widoczne w USA oraz w Niemczech.

22 kwietnia 1929 roku Komitet Standaryzacyjny Inżynierów (Engineering Standard Committee) - od 1918 roku Brytyjskie Stowarzyszenie Standaryzacji Inżynierów (British Engineering Standards Association) - uzyskał „Przywileje Królewskie”. Dadatkowy przywilej został przyznany w 1931 roku - pod jego wpływem zmieniono ostatecznie nazwę na British Standards Institution, która to nazwa obowiązuje do dzisiaj.

W momencie wybuchu II Wojny Światowej prace nad upowszechnieniem standardów zostały wstrzymane i wszystkie wysiłki zostały skoncentrowane na stworzeniu standardów wojennych („War Emergency Standards”). W 1942 roku Brytyjski Rząd oficjalnie uznał BSI jako jedyną organizację odpowiedzialną za wydawanie krajowych standardów. Pomiędzy 1939 i 1945 rokiem opracowano ponad 400 „War Emergency Standards”.

1946 – 1975 Międzynarodowa konsolidacja i troska o klienta

W 1946 roku w Londynie odbyła się  (zorganizowana przez BSI) pierwsza konferencja dotycząca wspólnych standardów (Commonwealth Standards Conference), która doprowadziła do założenia International Organization for Standardization (ISO).

W latach 50-tych oraz 60-tych rynek został zalany różnymi towarami, z czego wiele z nich było wątpliwej jakości. W 1953 roku BSI zaapelował do krajowych producentów mebli, szybkowarów oraz kasków motocyklowych o to, by pomóc klientom w rozpoznaniu towarów wysokiej jakości. Owe towary miały zostać oznaczone symbolem Kitemark.

W 1951 roku utworzono Żeński Komitet Doradczy “The Women’s Advisory Committee”, którego celem było informowanie o oddziaływaniu standardów na krajowego konsumenta. Inicjatywa ta była prekursorem powstania istniejącego dzisiaj Consumer Policy Committee, który koordynuje prace przedstawicieli konsumentów w komitecie technicznym BSI, odpowiedzialnym za produkty konsumenckie.  

W 1959 roku założono The Test House w Hemel Hempstead, którego celem było testowanie sprzętu eksportowanego do Kanady. Inicjatywa ta stała się zalążkiem BSI Product Services. Wprowadzone rozporządzenia rządowe nałożyły obowiązek posiadania znaku Kitemark na producentów samochodowych pasów bezpieczeństwa i kasków motocyklowych.

1975 – 1997 Standardy Zarządzania Systemami

Pierwszym światowym standardem zarządzania systemem jakości był BS 5750, który został opublikowany przez BSI w 1979 roku. W 1987 standard ten stał się normą ISO 9000 inspirując dalszą serię międzynarodowych standardów. Norma ta została poprawiona w 1994 i 2000 roku, stając się wielkim sukcesem. Do 2005 roku wydano ponad 776000 certyfikatów ISO 9001:2000 w 161 krajach. Podążając tą samą drogą BSI opublikowało w 1992 roku pierwszy światowy standard dotyczący systemu zarządzania środowiskiem - BS 7750.

W 1996 roku międzynarodowy następca BS 7750 został opublikowany jako ISO 14001. Podczas pierwszych dziesięciu lat funkcjonowania ISO 14001 na rynku wydano ponad 111000 certyfikatów w 138 państwach. Grupa BSI podjeła międzynarodową ekspansję, zakładając w 1991 roku BSI Americas w Reston w stanie Virginia, a także pierwsze azjatyckie biuro w Hong Kongu (1995 r.).

Przywilej Królewski

Od 1998 roku BSI stała się firmą globalną. Po zmianach w Przywileju Królewskim, Grupa BSI tworzyła:
  • CEEM, czołową Amerykańską firmą szkoleniową z zakresu systemów zarządzania oraz dostarczającą publikacje,
  • International Standards Certification Pte Ltd, zlokalizowaną w Singapurze organizacją certyfikującą.

W styczniu 2002 roku BSI przejęło firmę KPMG – północno-amerykańską jednostkę certyfikującą systemy ISO. Stał się tym samym największą jednostką certyfikującą w Ameryce Północnej. W 2003 roku BSI przejęło 100 procent udziałów w BSI Pacific Ltd. Celem była grupowa konsolidacja i wspólne działania na ogromnym potencjale rynku certyfikacji w Chinach. BSI również objęła 49 procent udziałów w BSPL (British Standards Publishing Limited), tworząc nowe źródło sprzedaży i dystrybucji, dostarczając standardy w przemysle oraz na rynku komercyjnym.

W 2003 roku celebrowaliśmy 100-lecie znaku Kitemark, który został po raz pierwszy uznany za "Superbrand".

W 2004 roku BSI przejęło w Holandii firmę KPMG – KPMG Certification B.V. – zapewniając szeroki zakres usług świadczonych przez grupę w krajach Beneluksu.

W 2006 roku BSI przejęło Niemiecką Jednostkę Certyfikującą NIS ZERT, Entropy International Ltd, jedną z najwiekszych światowych firm zapewniających wysoką jakość oraz możliwość zrównoważonego rozwoju dzięki oprogramowaniu Entropy. Częścią BSI stał się również Benchmark Certification Pty Ltd - druga co do wielkości australijska jednostka certyfikująca.

W 2008 roku BSI Kitemark został nagrodzony statusem "Superbrand" po raz czwarty z rzędu.

W kwietniu 2009 roku BSI przejęło Supply Chain Security Division of First Advantage Corporation z USA, natomiast w maju 2009 roku - Certification International S.r.l. - włoską jednostkę auditującą i certyfikującą. Następnie, w sierpniu 2009 roku, BSI przejęło EUROCAT - niemiecką jednostkę certyfikującą oraz przeprowadzającą testy w sektorze opieki zdrowotnej.

W rezultacie działań strategicznych oraz dzięki ponad stuletniemu doświadczeniu Grupa BSI może poszczycić się w swoim portfolio kompleksowymi rozwiązaniami dla biznesu. BSI Group dostarcza najwyższej jakości usługi, pomagając swoim Klientom dążyć do doskonałości, jednocześnie podnosząc ich renomę na międzynarodowych rynkach.