Kierownictwo BSI Group Polska


Kierownictwo BSI

Howard Kerr

Dyrektor naczelny

Howard Kerr

Howard został członkiem Zarządu w 2008 roku, a stanowisko dyrektora naczelnego objął w styczniu 2009 roku. Na początku swojej kariery przez pewien okres pracował w Associated British Ports, a później w działach ds. spedycji, logistyce i marketingu B2B w Inchcape PLC w Wielkiej Brytanii, Japonii, Chinach i na Bliskim Wschodzie. Następnie dołączył do SHV Holdings NV, gdzie pełnił funkcje ogólno kierownicze w dziale ds. energetyki, w tym funkcję dyrektora naczelnego Calor Group Ltd., UK oraz pierwszego wiceprezesa International Management Board w SHV Gas w Holandii.

Craig Smith FCCA

Dyrektor finansowy Grupy

Craig Smith FCCA

Craig Smith jest członkiem Komitetu wykonawczego i Komitetu ds. bankowości i celów ogólnych; do Zarządu dołączył w sierpniu 2011 roku jako dyrektor finansowy Grupy. Jest biegłym księgowym, a swoją karierę rozpoczął w 1985 roku w Coats Viyella PLC; pracował w branży finansowej w takich krajach, jak Australia, Hiszpania, Wielka Brytania, Maroko, Węgry i Finlandia. Po powrocie do Wielkiej Brytanii w 1997 roku został dyrektorem finansowym na Europę w dwóch dużych amerykańskich korporacjach z branży identyfikacji produktów oraz drukarskiej. Niedługo przed dołączeniem do BSI pełnił funkcję dyrektora finansowego grupy w dwóch brytyjskich spółkach notowanych na giełdzie, Huntleigh Technology PLC w latach 2003–2007 oraz Management Consulting Group PLC od 2007 roku.

Jim Newell

Dyrektor ds. zasobów ludzkich Grupy

Jim Newell

Posiadając szerokie doświadczenie zdobyte zarówno na rynku brytyjskim, jak na arenie międzynarodowej, Jim dołączył do BSI w marcu 2009 roku, przechodząc do nas z TI Automotive, gdzie zajmował stanowisko dyrektora ds. globalnych zasobów ludzkich i komunikacji. Wcześniej pełnił funkcję wiceprezesa ds. zasobów ludzkich w Land Rover University w Ameryce Północnej oraz dyrektora ds. zasobów ludzkich w British Aerospace.

Tony Wales

Dyrektor ds. prawnych i sekretarz spółki

Tony Wales

Tony Wales dołączył do BSI jako dyrektor ds. prawnych i sekretarz spółki w styczniu 2010 roku. Jest wykwalifikowanym prawnikiem o ogromnym doświadczeniu międzynarodowym i zajmował różne wyższe stanowiska prawnicze, w tym głównego radcy grupy i sekretarza spółki The Economist Group oraz głównego radcy AOL International.

David Brown

Dyrektor ds. rozwoju

David Brown

David odpowiada za planowanie strategiczne, fuzje i przejęcia; zajmował wyższe stanowiska kierownicze zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i Wielkiej Brytanii, a w szczególności odpowiadał za strategię oraz fuzje i przejęcia w KPMG, Arthur D Little, Morgan Crucible, TRW/Lucas Varity i Rolls Royce.

Dr Scott Steedman CBE

Dyrektor ds. norm

Dr Scott Steedman CBE

Scott dołączył do BSI w styczniu 2012 roku, przechodząc do nas z BRE Global. Scott jest z wykształcenia inżynierem i zajmował wyższe stanowiska kierownicze w takich międzynarodowych przedsiębiorstwach, jak Sir Alexander Gibb & Partners, High Point Rendel i Foster Wheeler Energy. Przez ponad dziesięć lat pełnił funkcję przewodniczącego Europejskiej Rady ds. Budownictwa, Badań i Innowacyjności (European Council for Construction, Research and Innovation), a także był prezesem Królewskiej Akademii Inżynierii (Royal Academy of Engineering). W dalszym ciągu jest dyrektorem niepełniącym funkcji wykonawczych w Port of London Authority i redaktorem naczelnym magazynu Ingenia, sztandarowego czasopisma wydawanego przez Królewską Akademię Inżynierii.


Todd VanderVen

Prezes, BSI Americas

Todd VanderVen

Todd dołączył do BSI w 2008 roku, przechodząc do nas z SGS, gdzie pełnił funkcję pierwszego wiceprezesa odpowiedzialnego za globalną strategię i rozwój wszystkich oddziałów SGS. Wcześniej pracował na stanowiskach kierowniczych w Eastman Kodak, w tym dyrektora ds. produkcji (ochrona zdrowia) w Kodak poza Stanami Zjednoczonymi oraz specjalisty ds. marketingu w dziale ds. ochrony zdrowia.


Mark Basham

Dyrektor zarządzający, BSI EMEA

Mark Basham

Mark dołączył do BSI w 2008 roku; najpierw odpowiadał za region Azji i Pacyfiku, a jego podstawowym miejscem pracy był Singapur; do Wielkiej Brytanii powrócił w sierpniu 2012 roku jako dyrektor zarządzający BSI EMEA. Zanim dołączył do BSI pełnił funkcję regionalnego dyrektora generalnego w Invensys APV, EMEA; posiada duże doświadczenie w pracy na stanowiskach specjalisty ds. rozwoju międzynarodowego oraz ogólno kierowniczych zdobyte w takich firmach, jak Xerox, Dell i Fujitsu Siemens.

David Horlock

Dyrektor zarządzający, BSI Asia Pacific

David Horlock

David dołączył do BSI w sierpniu 2012 roku, przechodząc do nas z Intertek, gdzie pełnił funkcję wiceprezesa ds. zarządzania dostawcami i globalnego audytu. W przeszłości zajmował międzynarodowe stanowiska kierownicze w SGS & Bureau Veritas, pracując w Hongkongu (Chiny), na Filipinach, w Tajlandii, Australii i na Bliskim Wschodzie. David posiada tytuł Bachelor of Business w dziedzinie agrobiznesu i 30-letnie doświadczenie w sektorze rolno-spożywczym, biomedycznym, towarów i produktów konsumpcyjnych, specjalizując się w problematyce zgodności z normami handlowymi.