Nagrody i uznanie

Nie tylko pomagamy innym w ustanawianiu norm doskonałości, ale także sami staramy się wprowadzać nawyki doskonałości we własnej organizacji oraz w miarę możliwości stosować najlepsze praktyki w branży*. A od czasu do czasu spotykamy się z zewnętrznymi dowodami uznania i jesteśmy nagradzani za swoją pracę przez niezależne podmioty.


Investors in People

Investors in People należy do najważniejszych w Wielkiej Brytanii norm zarządzania zasobami ludzkimi. Jej głównym założeniem jest poprawa wydajności przedsiębiorstwa za sprawą inwestycji w ludzi. W 2012 roku po raz pierwszy znaleźliśmy się w gronie organizacji spełniających wymogi normy Investor in People.


Superbrands

Tytuł Superbrands® jest przyznawany najbardziej zaufanym i najsilniejszym markom na świecie. Samo BSI od 2003 roku, a oznaczenie Kitemark od 2008 roku, są corocznie niezależnie zaliczane do najsilniejszych brytyjskich marek biznesowych (Business Superbrand).


Cathay Pacific China Business Awards

W programie Cathay Pacific China Business Awards wyróżniane i nagradzane są brytyjskie i irlandzkie firmy, które dynamicznie rozwijają się i odnoszą sukcesy w Hongkongu i Chinach. W 2012 roku BSI przyznano nagrodę Continued Commitment Award.


*Działania certyfikacyjne BSI posiadają akredytację BS EN ISO/IEC 17021, która obejmuje akredytację zgodności z ISO 9001 dla wszystkich biur BSI na całym świecie. Jednostki certyfikujące nie są uprawnione (zgodnie z ISO/IEC 17021) do wzajemnego certyfikowania swoich systemów zarządzania. Niemniej jednak BSI nie ustaje w swoich staraniach na rzecz wdrożenia programów zgodności z ISO 14001, BS OHSAS 18001, ISO/IEC 27001 oraz ISO 22301. BSI Standards oraz Corporate Centre, które nie podlegają tym ograniczeniom, posiadają certyfikację ISO 9001, ISO 14001 oraz BS OHSAS 18001.