ISO 45001 - Kampania informacyjna BSI

„Pragniemy dostarczyć naszym klientom aktualne informacje dotyczące opracowywania ISO 45001 – nowej normy, która przyczyni się do poszerzenia wiedzy dotyczącej najlepszych praktyk w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (BHP). Przewiduje się, że norma ISO 45001 zastąpi BS OHSAS 18001 – wiodącą normę dotyczącą systemu zarządzania w odniesieniu do Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

Na początku tego roku proces opracowywania normy ISO 45001 osiągnął etap Projektu Międzynarodowej Normy (DIS), kiedy to w lutym ukazała się jego publikacja. Po tym wydarzeniu nastąpił trzymiesięczny okres zgłaszania uwag i przeprowadzania głosowań. Kolejnym ważnym etapem będzie posiedzenie komitetu ISO zaplanowane na czerwiec 2016 r. Komitet dokona przeglądu wyników głosowania i rozpatrzy przedstawione uwagi. Działania te powinny doprowadzić do ogłoszenia ram czasowych dotyczących kolejnego etapu opracowywania normy.

Uznając kluczowe znaczenie Bezpieczeństwa i Higieny Pacy dla zapewnienia bezpieczeństwa i zdrowia pracowników na całym świecie, BSI jest najlepiej przygotowane do bieżącego informowania swoich klientów i wszystkich interesariuszy o statusie przedmiotowego procesu.

Aby wesprzeć te starania, BSI przygotowało szereg materiałów stanowiących pomoc dla naszych klientów w zakresie realizacji procesu przejścia z jednej normy na drugą.

Jednocześnie w dalszym ciągu wspieramy naszych klientów posiadających certyfikat zgodności z normą BS OHSAS 18001 w celu ograniczenia ryzyka, ochrony pracowników i zachowania zgodności z normą”.

Zapisując się nasz newsletter będą Państwo otrzymywać najnowsze informacje na swoją skrzynkę mailową. Zachęcamy do subskrypcji. W każdym momencie można się wypisać z listy odbiorców. Zapisy na newsletter TUTAJ