ISO 45001 - Dalsze prace nad projektem

Po publikacji Projektu Międzynarodowej Normy (DIS) w lutym 2016 r. Międzynarodowy Komitet obradował w Toronto w dniach 6–10 czerwca 2016 r., omawiając ponad 3 000 uwag zgłoszonych podczas głosowania. Podczas ostatniego posiedzenia plenarnego osiągnięto porozumienie w sprawie dalszych działań dotyczących publikacji drugiego Projektu Międzynarodowej Normy, który spodziewany jest w grudniu 2016 r. lub styczniu 2017 r.

Oczekuje się, że ostateczna wersja normy pojawi się w drugiej połowie 2017 r.

Dyskusje podczas posiedzenia komitetu były ukierunkowane na niewielkie zmiany, które należy wprowadzić do niektórych kluczowych „Terminów i Definicji”, takich jak definicje dotyczące „pracownika”, „uczestnictwa” oraz definicja zagrożenia.Niewielkie zmiany zaproponowano również w odniesieniu do obszarów, takich jak „Uczestnictwo i konsultacje”, „świadomość” oraz „hierarchia środków kontroli”.

Kolejne posiedzenie Międzynarodowego Komitetu, podczas którego zostaną omówione pozostałe zgłoszone uwagi oraz zostanie przedstawiona ostateczna wersja drugiego Projektu Międzynarodowej Normy, zaplanowano na październik 2016 r.

Uznając znaczenie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w utrzymaniu bezpieczeństwa i zdrowia pracowników na całym świecie, BSI ma najlepsze możliwości i kompetencje, aby na bieżąco informować swoich klientów i wszystkie inne zainteresowane strony o statusie tego procesu.

Aby wesprzeć te wysiłki, BSI opracowało Przewodnik przejścia, a także inne materiały służące przeprowadzeniu naszych klientów przez proces przejścia z jednej normy na drugą. Równocześnie w dalszym ciągu wspieramy naszych klientów posiadających certyfikat BS OHSAS 18001, aby pomóc w ograniczeniu ryzyka, ochronie pracowników i zachowaniu zgodności z normą.