Regulamin dotyczący norm i publikacji

Normy, publikacje i oprogramowanie

Płatność

Wszystkie produkty nie podlegają zwrotowi, a wszystkie faktury odnoszące się do powyższych produktów muszą zostać opłacone przed wysyłką produktów. Normy są wysyłane w ciągu trzech tygodni od złożenia zamówienia na podany adres dostawy. Przyjmujemy płatności kartą. Przed złożeniem zamówienia prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem +44 (0) 845 086 9000 w celu podania tych danych, bowiem faks lub poczta elektroniczna mogą nie być dostatecznie bezpieczne.

*Dla tego produktu jest doliczany należny podatek VAT
**Należy pamiętać, że do ceny zostanie doliczona kwota 5,00 GBP na pokrycie kosztów opakowania i wysyłki.

Własność intelektualna

Materiały szkoleniowe i wszystkie ich kopie stanowią własność intelektualną, której wyłącznym właścicielem jest BSI. Zabrania się sporządzania kopii materiałów szkoleniowych bądź ich przenoszenia w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody BSI. Dystrybucja bądź sprzedaż jakichkolwiek materiałów szkoleniowych osobom trzecim jest surowo zabroniona. Nielicencjonowane kopie jakichkolwiek materiałów szkoleniowych są nielegalne.

Ograniczenie odpowiedzialności

Odpowiedzialność BSI odnośnie jakiegokolwiek pojedynczego szkolenia lub serii szkoleń z tytułu niewywiązania się ze zobowiązań powstałych na mocy niniejszej umowy ogranicza się wyłącznie do zwrotu całej opłaty wniesionej za kurs.

Prawo

Niniejsza umowa podlega przepisom prawa angielskiego i będzie interpretowana zgodnie z tym prawem, a jej strony poddają się wyłącznej jurysdykcji sądów angielskich.