Co to jest numer VAT?

Co to jest numer VAT?

Numer rejestracyjny podatnika VAT jest kodem literowo-cyfrowym i składa się z maksymalnie 15 znaków. Pierwsze dwie litery to informacja o kraju członkowskim, np. symbol DE oznacza Niemcy.

Wprowadzając swój numer podatnika VAT, należy koniecznie podać dwie litery umożliwiające zidentyfikowanie kraju członkowskiego UE (np. DK dla Danii, EL dla Grecji, a GB dla Wielkiej Brytanii).

Jak jest naliczany podatek VAT?

Wysokość podatku VAT zostanie obliczona zgodnie z obowiązującymi w danym czasie przepisami dotyczącymi podatku VAT.

http://www.hmrc.gov.uk/index.htm

Nieprawidłowe informacje dotyczące VAT

Jeśli na skutek podania BSI przez klienta nieprawidłowych informacji do wartości sprzedaży nie zostanie naliczony należny podatek VAT, BSI zastrzega sobie prawo odzyskania od klienta kwoty będącej równowartością podatku VAT, który powinien był zostać naliczony.