Brytyjskie Stowarzyszenie Normalizacyjne

Brytyjskie Stowarzyszenie Normalizacyjne (ang. British Standards Society – BSS) jest organizacją zrzeszającą użytkowników norm brytyjskich.

Dołączenie do BSS pomoże Państwu na bieżąco śledzić proces tworzenia i wdrażania norm, a także zapewni dostęp do wskazówek, wsparcia i praktycznych doświadczeń innych zdobytych podczas wdrażania norm. BSS przekazuje BSI pochodzące od użytkowników informacje zwrotne i działa za pośrednictwem otwartego forum internetowego.

Do korzyści z członkostwa należy zaliczyć dostęp do sieci kontaktów wśród szerokiego grona podmiotów reprezentujących interesy różnych sektorów: przemysłowego, handlowego, edukacyjnego i publicznego, a także możliwość uzyskania praktycznych porad i wskazówek dotyczących zastosowania norm.


Członkostwo w IFAN

BSS reprezentuje Wielką Brytanię jako członek Międzynarodowej Federacji Użytkowników Norm (International Federation of Standard Users – IFAN), zrzeszającej grupy krajowych użytkowników, firmy międzynarodowe i inne stowarzyszenia branżowe i organizacje zawodowe zainteresowane kwestią używania norm.


Building Standards Group

Building Standards Group (BSG) jest organizacją zrzeszającą użytkowników norm brytyjskich zainteresowanych normalizacją w budownictwie.

Członkowie BSG co miesiąc zbierają się w centrum Londynu. Na spotkaniach mile widzialni są wszyscy członkowie BSS. Są na nich poruszane różne kwestie dotyczące normalizacji w branży budowlanej. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt bss@bsigroup.com.


Członkostwo w BSS

Członkami mogą zostać wyłącznie osoby fizyczne, a zasady różnią się od tych obowiązujących w BSI. Prosimy odwiedzić zakładkę poświęconą BSS na witrynie internetowej eCommittees, aby uzyskać więcej informacji i dołączyć przy użyciu formularza rejestracyjnego znajdującego się w części „O BSS".